Pálenie odpadu

19. júl 2017
Zodpovednosť: Alekšince
V riešení

Niekto zjavne nepochopil, k čomu slúžia nádoby na separovaný odpad, najmä keď ide o prevádzku. Pálenie odpadu sa deje opakovane. V prílohe zasielam fotografie a znenie zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka § 127 ods.1, ktorý hovorí o tom, ako a čím nemá občan obťažovať susedov !!! Dokedy to budeme musieť tolerovať ???

Žumpa

13. jún 2017
Zodpovednosť: Alekšince
V riešení

Vážený pán starosta, o probléme vytekajúcej a smradľavej žumpy viete už viac ako dva roky a nekonáte. Je to taká banálna záležitosť, že nestojí ani za povšimnutie tých, ktorých sme volili? Ak sa chcete dozvedieť históriu onej žumpy odporúčam prečítať blog na SME zo dňa 5.6.2017 pod názvom Prečo by to malo byť jednoduché?


Viac podnetov Nahlásiť podnet