Vyčistenie a vyklčovanie parcely:382/24,382/57,382/9

19. september 2017
Zodpovednosť: Alekšince
V riešení

Dobrý deň.Chcem upozorniť na dlhodobú problém na Kostolnej ulici.Na parcele číslo:382/24,382/57,382/9 je už dlhodobo zanedbávaný pozemok od majiteľky.Tento pozemok je v katastrofálnom stave,majiteľka on nejaví záujem už vyše 20rokov.Chcem upozorniť na to, že pozemok mi poškodzuje môj majetok:záhradu a to tým že prerastá ku mne nielen burina,ale dokonca už stromy a kríky!!!Je to v katastrofalnom stave.... Zo začiatku som z mojej strany asa snažil udržiavať poriadok čistením a vyklčovanim tohto pozemku!!!!Ale takto sa to nedá riešiť na to by som potreboval pol roka dovolenky!!!!!! Je to aj nepekny pohľad z ulice.Tymto Vás chcem požiadať pán starosta aby sa už niečo s tým robilo!!!Za kladné vybavenie a skorú realizáciu vopred ďakujem... Občan: Dušan Ďubek,Kostolná 320

Pálenie odpadu

19. júl 2017
Zodpovednosť: Alekšince
Vyriešený

Niekto zjavne nepochopil, k čomu slúžia nádoby na separovaný odpad, najmä keď ide o prevádzku. Pálenie odpadu sa deje opakovane. V prílohe zasielam fotografie a znenie zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka § 127 ods.1, ktorý hovorí o tom, ako a čím nemá občan obťažovať susedov !!! Dokedy to budeme musieť tolerovať ???


Viac podnetov Nahlásiť podnet