Hollého-kôš-poškodený

20. február 2020
Zodpovednosť: Borský Svätý Jur
Neriešený

Prevrátený kontajner na sklo pri COOP Jednota.

Štepničky-cesta-rozbitá (väčší úsek)

17. február 2020
Zodpovednosť: Borský Svätý Jur
Neriešený

Štepničky-Verejné služby-iné

12. január 2020
Zodpovednosť: Borský Svätý Jur
Neriešený

Prikladám zákonné povinnosti občana a obce ohľadne likvidovania odpadových vôd zo žúmp. Stav v obci je neúnosný, najbližšia čistička je v Kútoch resp. v M.Sv.Jáne a odvoz odpadových vôd je v rozsahu 80+ EUR za vývoz. Požadujem, aby si obec splnila povinnosť a zabezpečila podmienky pre vývoz žumpy podľa zákona a tak, aby to bolo cenovo dostupné a funkčné. Nech obec zruší všetky dotácie futbalistom, hasičom, Juránku atď, zníži počet zamestnancov obce a zabezpečí vývoz žúmp legálnou cestou a dotuje cenu na úroveň stočného, ako keby tu kanalizácia bola. V opačnom prípade, budeme požadovať, aby obec od 15.9. začala kontrolovať občanov v zmysle zákona a aby kontroly začali od starostu obce a všetkých zastupiteľov a zamestnancov obce. Uvidíme, kto si takúto cenu môže dlhodobo dovoliť. Ďakujem.


Viac podnetov Nahlásiť podnet