Rekonštrukcia cesty na Zabudišovej

01. december 2018
Zodpovednosť: Bošáca
V riešení

5.11.18 sa začalo s rekonštrukciou cesty na Zabudišovej. Pracovalo sa jeden deň. Obyvatelia boli požiadaní aby kvôli prístupu mechanizmov svojpomocne vyčistili svahy. To urobili. Práce mali pokračovať v týždni 12-16.11.18. To sa neudialo. Práce mali pokračovať tento týždeň 26-30.11. Opäť sa nič nerobilo. Kedy sa bude pokračovať v začatej rekonštrukcii a kedy je termín dokončenia? Ďakujem.


Viac podnetov Aplikácia Nahlásiť podnet

1 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Klesajúci (-1)


1 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


0 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


viac »