Poškodený strom na Hlaváčikovej 23

Karlova Ves, 16. august 2017
Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves
V riešení

Pred domom Hlaváčiková 23 je strom agátu s veľkým odlomeným konárom po silnej búrke z 10. augusta 2017. Konár je len na kúsku kôry pridržaný iným konárom. Aj keď sa robilo v mestskej časti čistenie popadaných konárov, tento sa asi prehliadol. Pri ďalšom vetre môže ohroziť obyvateľov.

Poškodený chodník na Hlaváčikovej 18

Karlova Ves, 15. august 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Chcel by som v mene vlastníkov BD Hlaváčiková 18 požiadať mestskú časť o opravu chodníka pred vchodom Hlaváčiková 18. Chodník, ktorý je vo vlastníctve MČ a zo zákona ho musíme udržiavať, má poškodenú vrchnú časť - táto sa odlupuje a vydúva. Je to dôležité nielen z hľadiska spomenutej údržby, ale aj bezpečnosti chodcov. Na tomto mieste môže dôjsť k poškodeniu zdravia jednotlivca. Poškodená časť sa nachádza priamo pred vchodom Hlaváčiková 18. Ďakujem za zaradenie do plánu údržby a opráv a samotné zrealizovanie. S pozdravom, Zástupca Vlastníkov H18

Poškodená lanovka na Ihrisku M. Jančovej

Karlova Ves, 12. august 2017
Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves
V riešení

Na "lanovke" je v mieste napínacieho bubna roztrapkané lano. Bolo by dobré preveriť, či je to v poriadku.

Poškodený hrací prvok na Ihrisku M. Jančovej

Karlova Ves, 12. august 2017
Zodpovednosť: MÚ Karlova Ves
V riešení

Poškodený hrací prvok na ihrisku na Adámiho ulici - odtrhnutý (a chýbajúci) kýblik na piesok.


Viac podnetov Mobilná aplikácia Nahlásiť podnet

267 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 43
Trend: Stúpajúci (+24)


680 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 32
Trend: Stúpajúci (+23)


225 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 22
Trend: Stúpajúci (+12)


viac »