Pri gaštanovej aleji-strom-zlomený konár

Rusovce, 13. november 2021
Zodpovednosť: MÚ Rusovce
Neriešený

Balkánska-osvetlenie-nefunkčné

Rusovce, 07. november 2021
Zodpovednosť: Hlavné mesto SR Bratislava
V riešení

V Rusovciach na Balkánskej ulici, pri prechode cez cestu nesvieti verejné osvetlenie minimálne na týchto miestach: prechod pri obratisku autobusov prechod pri kostole sv. Víta prechod pri zdravotnom stredisku prechod pri križovatke s ulicou Irkutská. V tomto období, keď sa skôr stmieva, je situácia na týchto prechodoch nebezpečná. Osvetlenie na týchto priechodoch je len z jednej strany cesty, čiže aktuálne žiadne. Osvetlenie na prvých troch prechodoch je úplne nevhodne umiestnené, a aj to málo svetla, ktoré poskytuje v tejto dobe chýba. Okrem týchto lámp ich v Rusovciach nesvieti oveľa viac, tieto, keďže sú nad prechodmi a z druhej strany cesty žiadne osvetlenie nie je, urgentne chýbajú.


Viac podnetov Nahlásiť podnet