Pri gaštanovej aleji-znečisťovanie-pôdy

Rusovce, 05. apríl 2020
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Neviem to bližšie určiť toto sa mi naskytlo, keď som bol na biku, výhodená kopa odpadu, medzi ktorým sa nachádza aj azbest. Je to medzi krmelcom a tou plechovou búdou viď na obrázku. Je to za Rusovcami v lesíku.

Maďarská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Rusovce, 05. apríl 2020
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Smeti v Rusoveckom parku


Viac podnetov Nahlásiť podnet