Odstránenie spomaľovača Feketeova pažiť Košice Krásna

Krásna, 26. júl 2018
Zodpovednosť: MsÚ Košice Krásna
Neriešený

Dobrý deň, v mene obyvateľov ulice Šuhajova žiadam mestskú časť o odstránenie spomaľovača z ulice Feketeova pažiť nakoľko uvedený spomaľovač nie je potrebný. Vodiči prichádzajúci z ulice Šuhajova spomaľujú svoje vozidlá už pred zákrutou z ulice Šuhajova k ulici Feketeova a nakoľko pri vychádzaní z ulice Feketeova pažiť na hlavnú cestu K majeru zastavujú na STOPKE, nie je ohrozená bezpečnosť ostatných účastníkov. Určite bude spomaľovač osožnejší na iných komunikáciách.

Kosba a odstránie burín na pozemku mesta ulica K majeru

Krásna, 26. júl 2018
Zodpovednosť: MsÚ Košice Krásna
Neriešený

Žiadam vlastníka pozemku - Mesto Košice parcela č. 5303,5304,52305 5306 susediaceho s našim pozemkom aby o čo najrýchlejšie pokosenie a upratanie uvedených parcel a aby sa pravidelne staral o pozemok, ktorý je zdrojom náletových burín, škodcov a neporiadku. Je smutné, že práve MESTO Košice, ktoré dáva pokuty iným vlastníkom za neupravené pozemky sa príkladne nestará o uvedený pozemok. Ďakujem

Chodník + cesta Pri Teleku

Krásna, 26. júl 2018
Zodpovednosť: MsÚ Košice Krásna
Neriešený

Prosím o vyjadrenie kedy bude cesta a hlavne chodník v pôvodnom stave. Prejsť po chodníku teda po jeho zvyšku je nereálne nielen s kočíkom ale aj pešo. Na druhej strane síce chodník je teda skorej slalomová dráha medzi značky a stĺpy verejného osvetlenia. Tento stav je po rozkopávke už minimálne mesiac a nič sa tam nedeje. Ďakujem za riešenie


Viac podnetov Nahlásiť podnet