Túlavé psy

Krásna, 15. november 2018
Zodpovednosť: MsÚ Košice Krásna
V riešení

Túlavé psy sa voľne pohybujú po okolí ulíc K majeru, Minská, Vyšný dvor. Ohrozujú dopravu. Vytvárajú svorky ohrozujúce chodcov.

Nefunkčné verejné osvetlenie

Krásna, 29. október 2018
Zodpovednosť: Iný subjekt
V riešení

Nefunkčné verejné osvetlenie na uliciach Na Banisegu, Rybárská, Nábrežná č. 38, 36, 35, 33, 20, 19, 18, 7, 2

Prechod pre chodcov - Žiacka

Krásna, 24. október 2018
Zodpovednosť: Košice
Neriešený

Chýbajúce vodovorovné dopravné značenie na ulici Žiacka pri kostole v blizkosti ZŠ. Nerešpektovanie zvislého značenia vodičmi.


Viac podnetov Nahlásiť podnet