Odpad na studničke pod Mariánskou horou

17. apríl 2017
Zodpovednosť: Levoča
Zaslané samospráve

Už pár mesiacov (zrejme od silvestra) je na studničke pod Marianskou horou hora odpadu.

Ničenie povrchu cyklistického chodníka protiprávnym využívaním

17. apríl 2017
Zodpovednosť: Levoča
Zaslané samospráve

Povrch cyklistického chodníka je pomaly, ale isto ničený dlhodobým neriešeným problémom premávky áut, motoriek, štvorkoliek, alebo kár naložených drevom z nelegálnej ťažby po jeho povrchu, to všetko za ohrozovania užívateľov chodníka, pre ktorých je tento priestor podľa zákona a účelu primárne a jedine určený, chodcov, korčuliarov a cyklistov. Ziadame o osadenie deliaceho stlpika na začiatku chodníka, ktorý znemožní vstup vozidlám na jeho povrch a zabráni jeho daľšiemu znehodnocovaniu a zneužívaniu. Investícia do stlpika je určite oveľa menšia ako bude následná investícia do nového povrchu

Skládka stavebného odpadu v lese!

14. apríl 2017
Zodpovednosť: Levoča
Vyriešený

Je tento vyvezený stavebný odpad a asfaltový odpad v mestskom lese legálne? Vie vedenie mestských lesov o tom? Je to v súlade s ekológiou? Rampa pri vstupe do lesa v Durste je odomknutá. Lokalizácia: Durst- lesy mesta Levoča


Viac podnetov Nahlásiť podnet