Umiestnenie retardérov na Záhradnej ulici.

26. júl 2017
Zodpovednosť: Malacky
Uzavretý

Opäť pribudli nové retardéry v našom malom meste. Retardéry sú však nezmyselne umiestnené v 90 stupňovej zákrute (vo vzdialenosti cca 15 m od seba), v ktorej žiadne auto nemôže ísť rýchlo a preto absolútne strácajú svoj zmysel. Cesta v bodoch umiestnenia dokonca nie je ani dosť široká na dve autá, preto sa v spomínanej lokalite prirodzene ide pomaly. Prosím o odborné prešetrenie umiestnenia retardérov a následné vysvetlenie nám, nespokojným obyvateľom v priamom susedstve.

Vyznačenie šikmých parkovacich miest

25. júl 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Pri takom parkovaní sa mesto môže snažiť o vytvorenie parkovacích miest ako len chce, ľudia nepochopia, že aj ostatní chcú zaparkovať. Poprosím o vyznačenie šikmých parkovacích miest. Vhodné by bolo pokračujúce parkovanie v jednom kuse, ktoré by nadväzovalo na vyznačené parkovacie miesto pre ZŤP. Kontajnery, ktoré sú pred potravinami presunúť niekde na koniec. Najlepšie na miesto, kde bol pôvodne stánok poštovej novinovej služby. A získali by sme viac parkovacích miest a menej neporiadku na parkovisku, okolo kontajnerov.

Lampy uprostred parkovacích miest

24. júl 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Na sídlisku JUH na D. Skuteckého a L. Fullu sú uprostred parkovacieho miesta lampy. Bolo by možné ich premiestniť za okraj parkovacieho miesta, tak aby možné tam zaparkovať?


Viac podnetov Nahlásiť podnet