Zarastené verejné osvetlenie pri Dérerke

17. november 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Pri Dérerke - na ul. M.R.Štefánika a na Námestí SNP sú zarastené stĺpy verejného osvetlenia. Poprosil by som o orez stromov v okolí lámp. Prečo pozdĺž cesta na Námestí SNP sú lampy verejného osvetlenia, napriek tomu, že na stĺpoch el. vedenia sú nové LED svietidlá? Zbytočne sa svieti, nakoľko LED lampy cestu osvietia lepšie ako staré, ktoré sú aj tak zarastené a tým pádom neplnia svoj účel.

Zbytočné stĺpy pri Dérerke

17. november 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Pri autobusovej zastávke pri Dérerke sú zbytočné 2 stĺpy (nie sú na nich ani lampy, ani káble). Na jednom je síce dopravná značka, no tá by sa dala premiestniť na stĺp verejného osvetlenia, ktorý je od stĺpu (kde je teraz značka umiestnená) vzdialený cca 2 metre. Bolo by možné ich odstrániť?

Parkovanie pri ZŠ Štúrova

15. november 2017
Zodpovednosť: Malacky
V riešení

Bolo by možné vyznačiť (nie len zvislým ale aj vodorovným) dopravným značením, kde sa nemá pri zš stáť? Nakoľko si tam ľudia stoja hocikde a hocijako.


Viac podnetov Nahlásiť podnet