Nová-cesta-poškodená dlažba

02. november 2019
Zodpovednosť: Moldava
V riešení

Dobrý deň. Pri oprave cesty na ulici Nová sa osadzovali pozdĺž cesty obrubníky. Kvôli tomu pracovníci odstránili zámkovú dlažbu v okolí obrubníkov. Po asfaltovaní novej cesty však dlažbu na svoje miesto nedali, ale tie miesta zasypali pieskom, čo je minimálne neestetická o kvalite ani nehovoriac. Dlažbu po oprave cesty odniesli, nevedno kam. Kanalizačné poklopy sú na niektorých miestach prepadnuté. Jeden kanalizačný poklop asi na druhý deň opravili, ostali ešte dve prepadnuté. Na koncoch novej asfaltovej nie je cesta plynule spojená s novým asfaltom. Táto cesta si už naozaj vyžadovala opravu, sme za ňu vďační, len prečo sa k takejto oprave pristupuje tak neprofesionálne?

Severná-osvetlenie-poškodené stĺpy

25. október 2019
Zodpovednosť: Moldava
V riešení

Ihrisko na severnej ulici, oproti ZŠ. Zvalený stĺp verejného osvetlenia. Stĺp spadol v čase, keď sa pri ňom hrali deti a jedno z nich sa oňho oprelo. Spodok stĺpu je úplne skorodovaný (viď foto), okolo je zemina a nie betón (rozpor s vyhláškou). Otázka: Kontroluje niekto stav týchto stĺpov v meste, alebo sa rieši len samotné osvetlenie, nakoľko svietidlo na tomto stĺpe bolo relatívne nové. Koľko takých " časovaných bômb" sa nachádza ešte na rôznych miestach, popri chodníkoch, ihriskách a pod. v našom meste?


Viac podnetov Mobilná aplikácia Nahlásiť podnet

78 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 2
Trend: Stúpajúci (+2)


111 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


16 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


viac »