Neriešenie 4 čiernych stavieb na ul. Čsl.armády

27. marec 2017
Zodpovednosť: Myjava
V riešení

V auguste 2016 som podal elektronickou poštou nesúhlas s Územným rozhodnutím mesta na výstavbu 22 metrového stoziaru na radioamaterske účely. Mám za to, že 6.9.2016 som bol účastníkom Štátneho stavebného dohľadu za prítomnosti Ing.Panciakovej a pána B.J.Konstrukcia má rozmery 72x72 cm a má dosahovať výšku 22 metrov, pričom základ je cca 2 m nad miestnou komunikáciou. Bolo zistené /stavebník to uviedol do zápisnice!!!/ že čiernu stavbu prenajíma internetovému providerovi!!! Zároveň v zápisnici uviedol,že čiernu stavbu nemôže zlikvidovať,lebo má na ňu zmluvu o prenájme.Zaroven uviedol,že povolenie na radioamatersky stožiar po jeho postaveni prehodnotí cez stavebný úrad na podnikat.ucely a potom čiernu stavbu zlikviduje.A výsledok je,že mesto mi nezaslalo odvtedy nič a stavby stoja.

Nesvietenie pouličného osvetlenia

25. marec 2017
Zodpovednosť: Myjava
V riešení

V časti Turej Lúky U Vankov, konkrétne U Omastov blikajú, resp. nesvietia viaceré pouličné lampy , napr. pri popisom čísle 772 a tretia, resp. štvrtá lampa od hasičskej zbrojnice smerom do Omastov.

Nepohrabané lístie z jesene 2016 na SNP

21. marec 2017
Zodpovednosť: Myjava
Vyriešený

Nepohrabane listie z jesene 2016 a mame marec 2017.


Viac podnetov Nahlásiť podnet