Ulica Ľ. Ondrejova-Zeleň a ŽP-strom-neorezaný

Zapotôčky, 22. august 2019
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Konare stromu su nad chodnikom, Treba ich obchádzať

Ulica M. Falešníka-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zapotôčky, 21. august 2019
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Nelegálna skládka stavebného odpadu na ul.M.Falešníka. 1-skládka neoznačená tabuľami. 2-skládka neohradená-nebezpečenstvo úrazu. 3-záber verejného priestranstva. 4-negatívny dopad na životné prostredie. 5-zničenie zelene-trávnatej plochy. 6-zvýšená prašnosť.


Viac podnetov Nahlásiť podnet