Nezmyselne vyznačená hranica križovatky

Sever, Čierne mesto, 19. júl 2017
Zodpovednosť: MÚ Prievidza
V riešení

V križovatke ulíc Mariánska - Hviezdoslavova je vyznačená dopravná značka V 5a - priečna súvislá čiara, ktorá označuje hranicu križovatky. Umiestnenie značky je ale úplne nezmyselné, lebo čiara pre smer jazdy rovno a doprava je približne 2 metre ďalej ako čiara pre odbočenie doľava. Preto majú autá odbočujúce vľavo úplne blokovaný rozhľad do križovatky autami stojacimi v jazdnom pruhu pre smer rovno a doprava. A hoci by aj mohli odbočiť, kvôli nulovému rozhľadu doprava musia zbytočne čakať. Pritom nie je ŽIADNY dôvod pre umiestnenie značky V 5a v rôznych vzdialenostiach. Rozhľad do križovatky by pri posunutí čiary na jednu úroveň (na fotke) zostal bez zmeny. Kedy bude hranica križovatky vyznačená na jednej úrovni ?

Tankodrom na vjazde na ulicu Závodníka

Zapotôčky, 19. júl 2017
Zodpovednosť: MÚ Prievidza
V riešení

Zhruba meter široký úsek cesty v križovatke ulíc Bojnická cesta - Závodníka je roky v katastrofálnom stave. Pritom vozovka na ulici Závodníka bola súvisle opravená (pri oprave sa mimoriadne "logicky" vozovka opravila až niekoľko metrov od hranice križovatky s Bojnickou cestou, hoci ide o polátaný tankodrom). Kedy bude konečne opravená vozovka na začiatku ulice Závodníka ?


Viac podnetov Nahlásiť podnet