Poškodenie pozemkov vodou z pozemku mesta Prievidza parc.5676/15

Necpaly, Žabník, 21. apríl 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Z pozemku mesta Prievidza vyteká podzemná voda ktorá následne vteká na pozemky súkromných vlastníkov a tým znehodnocuje pozemky a k nim prislúchajúce stavby. Jedná sa o parcely- 5688, 5692/2, 5692/1 Voda vyteká z pozemku mesta Prievidza 5676/15 už dlhé roky no až posledný rok tok vytekajúcej vody mení obyvateľ, ktorý nemá právo riešiť a upravovať tok vody.Vec riešená aj mestskou políciou meno príslušníčky Lýdia Zavadilová. Žiadam o okamžité vyriešenie vzniknutej situácie.Predvolanie a spísaná zápisnica na mestskej polícii nič nerieši! Mesiac bol pokoj a dnes tok vody opäť presmerovaný na naše pozemky. Ak sa záležitosť nezačne riešiť vezmem spravodlivosť do vlastných rúk. S pozdravom Norbert Pekár , Na Záhumní 40,Prievidza

Štrk po zimnej údržbe na ul. Stredná

Staré sídlisko, 21. apríl 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Dobrý deň, v Prievidzi už začali kosiť trávniky, čo nás teší, ale ešte zostali neočistené cesty po zimnej údržbe. Na ul. Stredná, Zadná, Úzka sú ešte nánosy štrku po zimnej údržbe. Uvádzali ste, že do polovice apríla bude prebiehať čistenie ciest po zimnej údržbe, ale už je 21.4. a naše uličky ešte nie sú očistené.


Viac podnetov Nahlásiť podnet