Štefánikova - bioodpad

18. november 2019
Zodpovednosť: Púchov
Uzavretý

Chcela by som upozorniť na to,že pri separovaní bioodpadu je jeden kontajner je žalostne málo.Jedná sa o miesto medzi bytovkami 1419 a1420 na Sedlišti.Ak chceme odpad riadne separovať treba dať ešte jednu nádobu na bioodpad,alebo ju častejšie vyvážať.Ďakujem

Mládežnícka-Verejné služby-kanalizácia-upchatá

13. november 2019
Zodpovednosť: Púchov
Vyriešený

Pri MŠ Mládežníckej po dažďoch neodteká voda. Chodník je ťažko priechodný a mláky sa tvoria aj na ceste.

Mládežnícka-Verejné služby-iné

13. november 2019
Zodpovednosť: Púchov
Vyriešený

Po dažďoch pri Kauflande neodteká voda, pre peších je daný úsek ťažko priechodný .

Komenského-kôš-preplnený

08. november 2019
Zodpovednosť: Púchov
V riešení

Je vhodné platiť za zbytočný odvoz rozložiteľného odpadu na skládku? Dobrý deň. Chcel by som požiadať aby sa v meste Púchov pristúpilo zodpovedne k separovaniu biologicky rozložiteľného odpadu. Na cintorínoch v Púchove teraz v „dušičkovom“ období je veľké množstvo kvetín a mnohé aj v črepníkoch s hlinou. Tieto kvety sa začínajú vyhadzovať, ale končia v komunálnom odpade. Je v poriadku zaplatiť za odvoz rozložiteľného odpadu na skládku miesto toho aby sa z toho vytvoril kompost? Prosím umiestniť na cintorínoch „hnedé“ kontajnery na BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD, alebo priebežne cca 2-3 krát za deň vyberať z jestvujúcich kontajnerov „živé“ kvety a odvážať ich do kompostu. Prosím prejdite sa po cintoríne a uvidíte, koľko tam je kvetov. Ďakujem Šafrány (počet znakov vrátane medzier 786)


Viac podnetov Aplikácia Nahlásiť podnet

77 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 14
Trend: Stúpajúci (+9)


289 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 9
Trend: Klesajúci (-8)


2 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 1
Trend: Bez zmeny


viac »