Čergovská-zvislá značka-Daj prednosť v jazde miesto STOP

13. október 2021
Zodpovednosť: Sabinov
Uzavretý

Dobrý deň, na výjazde z ulice čergovskej na hlavnu cestu je zvisle dopravne značenie P 2 - stoj, daj prednosť v jazde. Bolo by možne prehodnotenie prislušným orgánom a vymena dopravneho znacenia za P 1 - daj prednosť v jazde, nakolko krizovatka je dostatocne prehladna?

Matice slovenskej-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

13. október 2021
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Asi pred týždňom,upratané vl.bytu. V zmysle vš.záv..nariadenia mesta o nakladaní s kom.odpadom je každý obyvateľ mesta povinný ukladať odpad do zb.nádob na to určených tak,aby sa dali uzatvoriť a odpad nevypadol.Ukladanie odpadu mimo zb.nádob je Zakázané. Je to priestupok na úseku odpad.hospodárstva.Za každé stanovište zb.nádob sú zodpovední nielen užívateľa bytov ale aj správca. Správca je povinný zabezpečiť,aby bolo dostatočné množstvo zb.nádob a aby bol odvoz odpadu vykonaný dostatočne často a tiež zabezpečuje čistotu stanovišťa.Ak sú nádoby správca obj.častejší odvoz odpadu. Záver:v posledných dvoch číslach Sabinovského mesačníka sú vyfotené zb.nádoby a neporiadok.Kto je za to zodpovedný?Všetko sa hádže na ľudí. NEBUĎTE JEDNOSMERNÍ.Žiaľ v tomto meste chýba kontrola a zodpovednosť!

Matice slovenskej-poškodené oplotenie stojiska

13. október 2021
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Žiadam správcu mesta o opravu poškodeného oplotenia a zabezpečenie otvárania dverí tak,aby sa nedali vráta otvoriť cez rigeľ.Tento spôsob otvárania využíva aj firma Pedersen. Zaujímalo by ma,kto si odkladá smetnu nádobu do tohto priestoru a ako sa tam dostane. V druhom stanovišti chýba kontajner na papier !Povinnosť správcu!


Viac podnetov Aplikácia Nahlásiť podnet

56 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 4
Trend: Klesajúci (-2)


68 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 3
Trend: Klesajúci (-3)


0 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


viac »