Pribinova-optické pokrytie

21. jún 2020
Zodpovednosť: Sečovce
Neriešený

Dobrý deň. Ja a moja rodina nie sme jediní občania tohoto mesta, ktorý nebývajú na hlavnej ulici. Tam a v okolitých dedinách je už všade natiahnutá optika. Žiadam v mene všetkých občanov-vašich voličov aby ste sa angažovali v tomto probléme, pretože vidíme okolo nás prípojky či t-com, antik optiku a nie je to žiadny veľký problém keďže od hlavnej prípojky sa optika ťahá po stĺpoch vzduchom, nie je potreba rozkopávať ulice alebo chodníky. Žiadam Vás o vaše oficiálne vyjadrenie čo, ako a kedy sa budete záležitosťou pokrytia optického internetu aj v iných uliciach konkrétne myslím ulicu Pribinovu zaoberať. Bez angažovania sa hlavných predstaviteĺov samosprávy teda Vás pán primátor veľa vody nenamútime. Za vašu pomoc pre všetkých občanov vopred ďakujeme. S pozdravom Ing. Peter Hlebaško


Viac podnetov Nahlásiť podnet