Nelegálna skládka biologicky rozložiteľného a komunálneho odpadu

24. máj 2017
Zodpovednosť: Sečovce
Vyriešený

Na Mostovej ulici v Sečovciach sa aj v tomto roku 2017vytvorila nelegálna skládka komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu na mestskom pozemku priamo pri ceste. Na túto skládku vynášajú občania z blízkych záhrad biologický a KO počas celého roka aj napriek tomu, že mesto už má VZN 34/2017 na základe zákona NRSR 79/2015 . Týmto žiadame o vyčistenie skládky a zabezpečiť mestský pozemok tabuľou s nápisom " Zákaz sypania smeti a biologického odpadu. " Ďakujeme za pochopenie a nápravu.


Viac podnetov Nahlásiť podnet