Prechod z chodníka na cestu.

09. november 2018
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Z ulice Za Jarkom na Mlynskú ulicu chýba prechod. Zvlášť je to komplikované ak zaprší. Ďalší problém je, že sa zváža krajnica cesty. Z návrhu na riešenie mi nič nenapadá, iba ak schody.

Zúžená cesta.

03. november 2018
Zodpovednosť: Stropkov
Zaslané samospráve

Na Poštovej a Hrnčiarskej ulici parkujú autá po pravej strane pri chodníku. Týmto sa zužuje cesta a je veľký problém minúť sa s oproti idúcim autom. Navrhujem povoliť dopravnou značkou pozdĺžne státie na chodníku. Popri obrubníku urobiť nábeh na chodník, a na ceste pozdĺžnou prerušovanou čiarou vyznačiť okraj cesty, ktorú by autá nesmeli prekročiť, aby bola dodržaná jej šírka. Pre chodcov je na chodníku dostato miesta.

Parkovanie na chodníku pre peších

26. október 2018
Zodpovednosť: Stropkov
V riešení

Už niekoľko rokov je nemožne prejsť po chodníku z ul. Športovej, nakoľko si ho niektorí majitelia vozidiel pomýlil s vyhradeným parkovaním. Tento problém sa roky nerieši. Otázne je, prečo takéto hrubé porušovanie zákona o cestnej premávke rovnako dlho ignoruje aj Mestská polícia v Stropkove. Zatiaľ čo priestupky vodičov parkujúcich na Krátkej ul. aktívne fotí a dokumentuje za ničenie verejnej zelene, hoci stoja na zastavanej spevnenej ploche.


Viac podnetov Nahlásiť podnet