Údržba verejnej zelene

09. september 2018
Zodpovednosť: Stropkov
V riešení

Dobrý deň, v týždenníku Spektrum č. 34 je uvedený článok "Údžba verejnej zelene...". Taktiež na webe Sluýby m.p. Stropkov zverejnený harmonogram kosenia v meste Stropkov. Bohužiaľ v harmonograme nie je ani jedna ulica mestkých častí Sitník a Bokša. Nielenže nie je zverejnené ale taktiež sa nerealizujú čistenia mestskych častí vrátane kosenia. Maximálne úprave pri ihrisku na Sitníkoch. Prosím o info a nápravu. Ďakujem.

Medzera na odvodňovacom rošte.

13. júl 2018
Zodpovednosť: Stropkov
Vyriešený

Upozorňujem na veľké medzery na okrajoch odvodňovacieho roštu na chodníku. Bol som svedkom ako chlapec tam vletel bicyklom a padol. Ak by som nevidel ako padol, medzery si nevšimnem ani ja.

Kopytá v Ondave, Bokšanský most

08. júl 2018
Zodpovednosť: Stropkov
Uzavretý

Bez komentára, lebo fotky hovoria za všetko.


Viac podnetov Nahlásiť podnet