Verejná zeleň - Krátka ul.

21. máj 2018
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Podľa §2 VZN mesta Stropkov č. 6/2016 patrí aj Krátka ul. do centrálnej mestskej zóny (CMZ). Je pre mňa nepochopiteľné, že mestská zeleň pri tejto miestnej komunikácii sa nedostala do prvého kola starostlivosti o mestskú zeleň (kosenie trávnika). Teraz tu máme trávu povyše kolien a je paradoxný pohľad na kvetinový záhon susediaci s "trávnikom". O záhon sa svojpomocne a na vlastné náklady starajú občania o okolité trávnaté plochy mestský podnik Služba. Nestačia iba zelené čísla pri hospodárení organizácii zriadených mestom, ale aj riadne udržiavané zelené plochy aspoň v CMZ.

Vyblednutá značka

24. apríl 2018
Zodpovednosť: Stropkov
V riešení

Vyblednuta znacka chyba reflexny zlty podklad

Zničené hniezdo bocianov

24. marec 2018
Zodpovednosť: Iný subjekt
V riešení

Na Chotčanskej ulici (bývalá inseminačná stanica) je zničené hniezdo bocianov, pričom čochvíľa sa bociany majú vratiť.


Viac podnetov Nahlásiť podnet