Medzera na odvodňovacom rošte.

13. júl 2018
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Upozorňujem na veľké medzery na okrajoch odvodňovacieho roštu na chodníku. Bol som svedkom ako chlapec tam vletel bicyklom a padol. Ak by som nevidel ako padol, medzery si nevšimnem ani ja.

Kopytá v Ondave, Bokšanský most

08. júl 2018
Zodpovednosť: Stropkov
Zaslané samospráve

Bez komentára, lebo fotky hovoria za všetko.

Verejná zeleň - Krátka ul.

21. máj 2018
Zodpovednosť: Stropkov
V riešení

Podľa §2 VZN mesta Stropkov č. 6/2016 patrí aj Krátka ul. do centrálnej mestskej zóny (CMZ). Je pre mňa nepochopiteľné, že mestská zeleň pri tejto miestnej komunikácii sa nedostala do prvého kola starostlivosti o mestskú zeleň (kosenie trávnika). Teraz tu máme trávu povyše kolien a je paradoxný pohľad na kvetinový záhon susediaci s "trávnikom". O záhon sa svojpomocne a na vlastné náklady starajú občania o okolité trávnaté plochy mestský podnik Služba. Nestačia iba zelené čísla pri hospodárení organizácii zriadených mestom, ale aj riadne udržiavané zelené plochy aspoň v CMZ.


Viac podnetov Nahlásiť podnet