Starý výkop

22. marec 2017
Zodpovednosť: Určuje sa
Zaslané samospráve

Vstup do Stropkova (od SK) už niekoľko mesiacov skrášľuje otvorený výkop s rozpadnutými zábranami vedľa cesty I/15 pri penzióne "U Pepina". Káblové prepojenie nie a nie dokončiť, no už by bolo načase. A keď už nie, tak tam aspoň urobiť priadok. Použité dopravné zariadenie sa už v aktuálnej vyhláške č. 9/2009 Z. z. dávno nenachádza.

Informačná tabuľa

13. marec 2017
Zodpovednosť: Stropkov
V riešení

Informačná tabuľa je vo veľmi zlom stave a potrebuje obnoviť, prípadne vymeniť. Aby plnila svoj účel bolo by vhodné zvážiť premiestnenie bližšie k zastávke, prípadne chodníku. Rovnako tak je potrebné zabezpečiť aktualizáciu oznamov, prípadne plagátov, ktorá momentálne chýba.

Zanedbaná autobusová zastávka

28. február 2017
Zodpovednosť: Stropkov
V riešení

Roky zanedbaná, neudržiavaná a zničená autobusová zastávka. Potrebná rekonštrukcia, aby mohla opäť slúžiť verejnosti a tiež aby sa odstránil takýto veľmi negatívny pohľad na verejné priestranstvo.


Viac podnetov Nahlásiť podnet