čierna skládka komunálneho a stavebného otpadu

18. november 2015
Zodpovednosť: Turzovka
Vyriešený

Skládka je s každým dňom väčšia ale za chvíľu sa to skryje pod snehom. Časť odpadu je z kategórii nebezpečný. Ľudia čo to robia, na upozornenie nereagujú.

Nefunkčné verejné osvetlenie na Hlinenskej ulici

22. október 2015
Zodpovednosť: Turzovka
Vyriešený

Takto vyzerá naša ulica keď sa zotmie. Najmenej 6 rokov nesvieti verejné osvetlenie pred naším rodinným domom. Hlásili sme to pár krát a nič sa neudialo. Bolo nám povedané že osvetlenie je zastaralé a výmene by bola finančne náročná.Mysleli sme si, že mesto na to nemá financie. V súčastnosti prebehla rekonštrukcia osvetlenia mestských častí Turzovka /financovaná z euro fondov/ a neviem si vysvetliť z akého dôvodu sa na toto osvetlenie opäť pozabudlo. Aj mi platíme mestské dane ako všetci ostatní, takže by sme mali mať tie isté práva a výhody ako ostatní spoluobčania.Boli by sme veľmi radi, keby bolo toto osvetlenie funkčné a ulica pred našim domom bezpečná.


Viac podnetov Nahlásiť podnet