Modranská-osvetlenie-nefunkčné

02. august 2019
Zodpovednosť: Vinosady
Zaslané samospráve

Školská-detské ihrisko-potrebná údržba

30. júl 2019
Zodpovednosť: Vinosady
V riešení

Po osadení exteriérového stola určeného na stolný tenis treba upraviť aj bezprostredné okolie tak, aby zodpovedalo aj z hľadiska bezpečnosti. Stolný tenis je jeden z najrýchlejších športov, vyžaduje si patričný podklad, aby hra bola bezpečná a nedošlo k vyvrtnutiam a zlomeným členkom. Samotnê osadenie stola nie je dostačujúce. Stôl je denne používaný a bol skutočne dobrou voľbou pri zadávaní projektu. Okolie stola by v tomto stave zrejme neprešlo kontrolou bezpečnosti športoviska, ktorá by mala byť každoročne urobená. V pôvodnom projekte sa rátalo aj s osadením lavičiek, ktoré sa však osadili v iných častiach obce, a tak je stôl okrem hry veselo využívaný aj na sedenie.

Školská-stavby a budovy-zlý stav budovy

17. júl 2019
Zodpovednosť: Vinosady
V riešení

Odkvap z nãjomných bytov napojený na odkvap školy dlhodobo neodteká a všetka voda strieka na budovu školy. Zrejme je po zime ucpatý a zanedbala sa pravidelná údržba.


Viac podnetov Aplikácia Nahlásiť podnet

9 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 4
Trend: Stúpajúci (+4)


6 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: 4
Trend: Stúpajúci (+4)


0 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


viac »