Dubník-vertikálna značka-chýbajúca

18. máj 2019
Zodpovednosť: Vranov nad Topľou
V riešení

Na Dubníku v smere ku cintorínu chýba označenie 4 križovatiek zvislými dopravnými značkami P 8 + P 13 z oboch smerov. Z vedľajších ciest je križovatka označená zvislou dopravnou značkou P 1. Fotografie sú označené číslami (križovatky sú fotené z oboch strán hlavnej cesty).

Staničná-vertikálna značka-vyblednutá

16. máj 2019
Zodpovednosť: Vranov nad Topľou
V riešení

Na Staničnej ulici, pri UPC, je zvislá dopravná značka B 1, ktorá je ale veľmi stará a vyblednutá. Začala aj hrdzavieť. Auta ju nerešpektujú a parkujú a jazdia po chodníku.

Dlhá-vertikálna značka-chýbajúca

16. máj 2019
Zodpovednosť: Vranov nad Topľou
V riešení

Na Dlhej ulici pri križovatke s ulicou Záhradná chýba označenie križovatky zvislou dopravnou značkou P 8 + P 13 z oboch smerov. Z ulice Záhradná je označenie križovatky.


Viac podnetov Nahlásiť podnet