Stred-parkovanie-problémové

21. január 2021
Zodpovednosť: Zázrivá
V riešení

Komerčné parkovanie vozidiel na území obce? Dokedy budeme trpieť takéto jednanie zo strany konkrétnetnej osoby? parkovanie vozidiel z obodvich strán potoka je neprípustné!!


Viac podnetov Aplikácia Nahlásiť podnet

7 otvorených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Klesajúci (-1)


13 vyriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


0 neriešených podnetov

Podnetov za posledný mesiac: -
Trend: Bez zmeny


viac »