Čierna skládka

16. september 2017
Zodpovednosť: Zemianske Kostoľany
V riešení

Chcem upozorniť na čiernu skládku vznikajúcu v intraviláne obce, konkrétne na ulici Boženy Němcovej v priestore, kde sa vykonávali ukážky bojov SNP. Nachádza sa tam stavebná suť a dokonca aj nebezpečný odpad azbest.

Potkany na ulici Kpt. Weinholda

03. september 2017
Zodpovednosť: Zemianske Kostoľany
V riešení

Nájomníci bytovky č.5 na ulici Kpt. Weinholda vás žiadajú vykonanie deratizacie a upchatie dier po potkanoch. Prikladam foto ake potkany nám behaju pod oknami. Žiadame o nápravu kedže je tu veľa deti

"Sneženie" v lete

10. august 2017
Zodpovednosť: Iný subjekt
Neriešený

Ziadam aby obec dala uzavret hradzu nakolko pred burkou lieta popol po celej obci. Zriadovatel nieke schopny ani v teple a suche dni zabespecit polievanie


Viac podnetov Nahlásiť podnet