Nedostatočné verejné osvetlenie

Zodpovednosť za riešenie: Alekšince

Vyriešený
meno
Peter Valent 17. januára 2016

Dobrý deň. Žiadam Vás o riešenie nedostatočného osvetlenia priestorov novozriadenej zastávky SAD na Hlavnej ulici pri predajni Jednota a tiež o riešenia nedostatočného osvetlenia chodníka k stanici. Poprosím vedenie obce aby si išli večer za tmy uvedené miesta obzrieť ako to tam vyzerá, pretože argument, že v obci je nejaká norma a svietidlá sa osadzujú na každý druhý stĺp tu asi pri tých našich ,,hromničkách“ na stĺpoch neobstojí. Na uvedených obrázkoch prikladám návrh, kde by bolo možné dodatočne osadiť dva kusy svietidiel pri min. nákladoch. Ďakujem.

17. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Valent,

ďakujeme za podnet. Na poslednom zastupiteľstve poslanci so starostom riešili osvetlenie pri novozriadenej zastávke SAD na Hlavnej ulici pri predajni Jednota. V súčasnosti nemáme na sklade svietidlá, ktoré budú v najbližšom čase zakúpené a následne osadené na spomínanom mieste. Tento podnet bude riešiť starosta a vyjadrí sa aj ohľadom nedostatočného osvetlenia chodníka k stanici, Pri poslednej výmene osvetlenia v obci bolo schválené uznesenie, ktoré definuje pravidlá rozmiestnenia svietidiel v obci. Ten sme povinný dodržiavať a nové svietidlá musia byť schválené obecným zastupiteľstvom. O riešení tohto podnetu Vás budeme informovať.

OcÚ Alekšince
07. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
dňa 22.01.2016 starosta obce a poslanci OZ Ing. Anton Kušnír, Ing. Andrej Lipka, Ing. Pavel Božik a Peter Čačaný spoločne prešli obec z dôvodu kontroly verejného osvetlenia a podnetov od občanov pre nedostatočné verejné osvetlenie. Bola vypracovaná správa, kde uviedli všetky miesta, kde je potrebné doplniť verejné osvetlenie. Do správy boli zahrnuté aj Vami odporúčané miesta. V najbližsej dobe sa zakúpia nové lampy a dohodne sa ďaľší postup prác, lebo na niektorých miestach bude potrebné doplniť stĺpy a technicky doriešiť napojenie.
O riešení tohto podnetu Vás budeme informovať.

Na poslednom zasadnutí OZ poslanci zrušili - Uznesenie č. 9/2000 bod b), odrážka 8:
-Umiestnenie svietidiel od križovatky na každom druhom podpernom bode.
Toto uznesenie bolo porušované a nový stav bude taký, že OZ musí schváliť každé nové osadenie verejného osvetlenia v obci.

Ďakujeme.


OcÚ Alekšince
29. máj 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

oproti novozriadenej zastávke SAD bol osadený nový stĺp a namontované svietidlo verejného osvetlenia. Váš návrh mal komplikované technické riešenie a osadením nového stĺpu sme docielili viac svetla pred železničným priecestím a osvetlili sme aj zastávku. Pri druhom železničnom priecestí sme našli riešenie osadením svietidla verejného osvetlenia pred želežnicným priecestím, smerom od centra obce k otočisku. Osvetlili sme chodník k želežničnej stanici a tak isto ako v prvom prípade, dosiahli sme viac svetla pred železničným priecestím, kde bola v minulosti tma. Dúfame, že naše riešenie Vášho podnetu bude mať pozitívny dopad na bezpečnosť občanov. Okrem týchto 2 lokalít sa osadilo svietidlo aj na vstupe do obce pri kamennom moste, kde tento úsek bol nedostatočne osvetlený. Ďalej sme vymenili staré lampy za LED svietidlá pri križovatke želežničnej ulice s hlavnou a pri prechode pre chodcov pred kostolom. Máme vypracovanú správu s lokalitami nedostatočného verejného osvetlenia, kde plánujeme v budúcnosti doplniť verejné osvetlenie.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vyriešenie daného podnetu.


OcÚ Alekšince

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania