Rozbitá cesta - Hlboká cesta

Zodpovednosť za riešenie: Alekšince

V riešení
meno
Silvia Nemcová 29. septembra 2016

Nakoľko sa blíži jeseň a zima a s tým spojené aj zhoršené počasie,častejšie dažde, žiadam pána starostu aby dal do poriadku cestu. Ulicu obýva viacero rodín a je neúnosné jazdiť a chodiť neustále po takejto ceste. Za jedno si ničíme autá a za druhé človek ani pešo nemôže poriadne prejsť bez toho aby sa nebál, že si niekde nohu nevytkne a to už nehovorím o deťoch, ktorých nie je na ulici málo. Milý pán starosta prepáčte, ale skutočne sa nám nebude chcieť chodiť v gumákoch keď naprší, pretože naša cesta bude celá blatová. Pokiaľ sa v rozpočte našli peniaze na tak nepotrebnú vec ako je rozhlas verím, že sa nájdu tento rok peniaze aj na úpravu resp. opravu cesty. Myslím, že už sme z vlastných vreciek dali na úpravu cesty dosť, nie raz sme ju viacerí z vlastného kameňa presypávali.

05. október 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet . Rád Vás oboznámim s daným problémom. Investor projektu, od ktorého ste kúpili pozemky, so súhlasom bývalého starostu a poslancov OZ umožnili , aby v tejto časti obce vznikla nová ulica. Z ornej pôdy sa stali stavebné pozemky, bol vybudovaný vodovod (14 394 eur s DPH) a plynovod (21 465 eur s DPH) , ktoré obec následne splácala 3 roky. Tento model financovania nebol štandardný, keďže väčšinou všetky inžinierske siete financuje investor ako aj prístupovú cestu, ktorú po vybudovaní odovzdá do správy obce. Investor ponechal túto cestu v nevyhovujúcom stave, ktorú obci predal za 1€. Nehovoriac o tom, že v projekte boli plánované domy aj na druhej strane cesty, ktoré sú stále v majetku investora.
Obec v júni 2016 investovala do Hlbokej cesty aj tým, že dala naviesť cca do 1/2 asfaltovú drť, ktorá sa zhutnila a bude tvoriť základ pre asfaltovú cestu do budúcna. Vo vašej časti nie je kanalizácia, takže pokiaľ nebude uložené kanalizačné potrubie, budovanie novej cesty by nebolo najlepšie riešenie.
Ja ako nový starosta a poslanci OZ pracujeme na tom, aby sme v rámci finančných možností obec zveľaďovali a vytvárali podmienky na slušný život v Alekšinciach.
Rozumiem Vám, že mať pred domom miestnu komunikáciu v takom stave nie je príjemné, chyba vznikla v minulosti a preto je mojou snahou a snahou poslancov OZ dať veci na pravú mieru. Predpokladám , že pri kúpe stavebných pozemkov ste boli investorom dostatočne informovaní o investičnom zámere v danej lokalite. Obec do tejto časti za posledné roky investovala oveľa viac finančných prostriedkov ako do iných častí obce. Náklady obce investované do tohto času sú v sume 55 936,98 €.
Čo sa týka obecného rozhlasu, považoval som za dôležité, aby aj občania v tejto časti boli dostatočne informovaní o dianí v obci a preto je mi osobne ľúto, že to považujete za nepotrebnú vec. Cena rekonštrukcie miestnej komunikácie je neporovnateľne vyššia ako umiestnenie rozhlasu v tejto časti obce.
S pozdravom a úctou starosta obce Alekšince.


Starosta obce Radoslav Ťapušík
19. október 2016

Pavol Nemec

Dobrý deň pán starosta,

neviem či by malo zaujímať ako pozemky vznikli a všetko okolo a len tak ste napísali, že všetko vzniklo so súhlasom obce, takže obec sa aktívne pričinila na vzniku ulice a asi to bolo i v jej záujme, nakoľko v novej časti sa stavia predposledný dom a bude už chýbať iba jeden. Ostatné pozemky čo je cca 6 ks sú riešené podľa nás omnoho lepšie ako bolo pôvodne uvažované. To že ste kúpili cestu za 1,-- Eur teda ste si ju prepísali do vlastníctva obce, určite bolo robené vedome a obec musela vedieť čo kupuje a v akom stave, takže kto čo mal urobiť a neurobil je momentálne už problémom obce a teda Vás ako starostu, keďže ste vlastníkom. Keď sa chceme pozrieť na to koľko investovala obec do jednotlivých častí, tak by som poprosil účet za plynové prípojky každého rodinného domu v obci, nakoľko pokiaľ viem, tak plyn je na každej ulici, voda je na každej ulici a zakopaná kanalizácia skoro všade alebo už je aj všade okrem Hlbokej. Cestu ste upravili, ale nie do 1/2, ale tak 1/3 a veľmi záhadne sa táto úprava zrealizovala tesne pred oslavou výročia obce, nakoľko drť, bola pripravená hodne dlhý čas a možno, ak by realizácia prebehla skôr, tak obyvatelia ulice nemuseli behať s fúrikom a niekoľko-krát ju opravovať na miestach, kde sa už nedalo prejsť autom a nehovoriac o tom množstve drte, ktoré zmizlo, nakoľko si ju chodili brať aj z iných častí obce. Pokiaľ chodíte pravidelne po "upravenej" ceste, tak ste si všimol, že sa už znovu rozpadáva a čoskoro bude v pôvodnom stave. Súhlasím, že robiť cestu bez uloženej kanalizácie nie je najlepšie riešenie, ale pripomínam Vaše slová, že kanalizácia sa bude realizovať na jeseň 2015 a nejak je jeseň 2016 a nič sa nezmenilo. Nekomentujem ani posledne informácie, kde ste ma informovali, že ani tak skoro nebude. Viete mi teraz reálne povedať, prečo ste nezakopali kanalizačné potrubie keď sa robili prípojky pre RD v obci v tomto roku? Myslím, že by to obec dokázala zrealizovať pri takom dobrom hospodárení, ako bolo v roku 2015 podľa zverejnenia v novinách. Myslím, že najlepším krokom z Vašej strany by bolo osobné stretnutie sa s obyvateľmi ulice a porozprávať sa o reálnych možnostiach a reálnych termínoch.

S pozdravom občan obce Alekšince
21. október 2016

Radoslav Ťapušík

Dobrý deň... Osobne ma teší, že poukazujete na problémy, ktoré sa týkajú Vás, našich spoluobčanov. Katastrálne územie obce Alekšince nie je rozlohou malé a mojou snahou ako starostu obce a snahou poslancov obecného zastupiteľstva je riešiť problémy celej obce. Pevne verím, že spoločnými silami sa nám podarí postupne v rámci finančných možností riešiť jednotlivé problémy a požiadavky Vás našich občanov. Z toho dôvodu bol aj zriadený odkaz pre starostu. Vaše podnety preberám na pracovných stretnutiach s poslancami obecného zastupiteľstva a následne na jednotlivých komisiách, kde sa snažíme nájsť vhodné a hlavne reálne zrealizovatelné riešenia. Ako som písal aj v obecných novinách, mrzí ma keď poukazujete, že na vašej ulici chýba to alebo ono a zase bude vaša ulica posledná. Po mojom nástupe sa snažím dávať veci do poriadku a vytvoriť postupnosť v daných etapách investičných zámerov a nie „ riešiť veci tak, aby vy ako občania ste mali pocit, že sa niečo robí a potom čakali 6 rokov na úpravu po výkopových prácach vo vašej časti ulice „ Kanalizácia v obci sa začala realizovať od roku 2007, mňa ako starostu teší, že cesty ktoré boli rozkopané od roku 2009 sa nám tento rok podarilo dať do pôvodného stavu a pri získaní finančných zdrojov môžeme realizovať napájanie nových vetví na kanalizačné potrubie, ktoré je pripravené po spustení kanalizácie reálne aj dopraviť splašky do čističky odpadových vôd. Po telefonátoch s Vami som Vás nechcel zavádzať termínmi a ani zbytočnými sľubmi. Toho času sa Vám neviem s presnosťou vyjadriť kedy príde k napojeniu vašej časti ulice. Ako občan máte právo sa zúčastňovať verejných zhromaždení, prípadne obecných zastupiteľstiev a priamo položiť otázku na danú problematiku mne ako starostovi alebo poslancom obecného zastupiteľstva.
S pozdravom a úctou starosta obce Radoslav Ťapušík
21. október 2016

Pavol Nemec

Dobrý deň,

ďakujem za odpoveď, samozrejme, s radosťou sa zúčastním obecného zastupiteľstva alebo verejného zhromaždenia, aby sme sa vedeli prepracovať k nejakému reálnemu záveru.
19. september 2018

Romana Némethová

Dobrý deň prajem všetkým,
rada by som sa pripojila k tomuto problému. Vidím, že problém spolu s diskusiou sú otvorené od konca septembra roku 2016 a teda už takmer dva roky.Rada by som sa totiž informovala či za takýto dlhý čas by sme už konečne mohli dostať relevantné informácie od starostu či miestnych poslancov kedy budú na tejto ulici zrealizované úpravy v podobe napojenia sa na kanalizáciu a s tým spojené následné upravenie cesty do znesiteľnej podoby.
Taktiež sme vlastníkmi RD na tejto ulici od r. 2016 a ešte pred kúpou sme sa rozprávali s pánom starostom ako to vyzerá s ulicou - keďže v tej dobe už bola obec vlastníkom cesty a teda sme sa nemohli na relevantné informácie pýtať investora - a vtedy nám pán starosta povedal, ako pánovi Nemcovi, že kanalizácia sa mala robiť na jeseň ale z dôvodu meškania sa to bude realizovať na jar 2016 a hneď na to aj úprava cesty. Akosi nám prešli už ďalšie dva roky a na ulici to ani zďaleka nevyzerá, že by sa niečo dialo. Naopak, určite si aj viacerí všimli, že po ľavej strane sa začína budovať ďalšia ulica, a teda pravidelné nájazdy ťažkej techniky cestu zanechávajú ešte v horšom stave. Nehovorím o blížiacej sa zime, ako spomínala pred dvomi rokmi pani Nemcová,kedy to bude znova katastrofálne.
Určite ma pochopíte, ak poviem, že bývanie v Alekšinciach sa nám páči ale každodenný boj s cestou a taktiež neustály ,,boj" s vami ako s hlavou obce je už aj pre nás dosť únavný.

Preto sa Vás chcem spýtať pán starosta, znova a opäť, a už to vyskúšam aj touto cestou, viete nám povedať reálny termín dokončenia výstavby našej ulice, aby sme už konečne aj my obyvatelia tejto ulice vedeli pokojne existovať? Bez výmoľov, blata, špinavých áut, vyvrtknutých členkov, zašpinených plotov a domov, bezohľadných vodičov, defektov a iných ďalšich vecí?

A nakoniec, snáď sa nenahneváte ak budem súhlasiť s našimi susedmi, že skutočne v priebehu dvoch rokov bohužiaľ nie je vidieť nič čo by obec spravila pre túto ulicu v zmysle zveľadovania, a nie len večného opravovania až po niekoľkých urgenciách zo strany obyvateľov. Je to veľmi smutné.

S prianím pekného dňa
Romana Némethová
19. september 2018

Martin Németh

Dobrý deň pán starosta,

Ako sa hovorí, radšej raz vidieť, ako stokrát počuť, prikladám zopár
fotiek, ktoré som nafotil na začiatku roka. Budem rád a určite hovorím
aj za celú ulicu, keď sa to pred zimou dá do takého stavu, aby sme to
nemuseli riešiť už na konci roka 2018 a následne až do leta 2019. Ako to
bolo v tomto prípade, že výtlky ktoré mali na dĺžku aj cez 100cm a hĺbku
cca 10cm sme museli obchádzať zopár mesiacov. A kedže sa k zasypaniu
výtlkov nikto nemá, musel som to spraviť už zopár krát ja osobne.
Naposledy pred "Gulášcupom". A to mi bolo povedané že ma videli cez
obecné kamery. Asfaltovú drť som nosil sám a bez techniky.
27. september 2018

Martin Németh

Rozbitá cesta - Hlboká cesta

Výtlky na Hlbokej ceste. Od odbočky na Hlbokú cestu až po rodinné domy.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania