Pálenie odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Alekšince

Vyriešený

Zaslal: Sused, 19. júla 2017

Niekto zjavne nepochopil, k čomu slúžia nádoby na separovaný odpad, najmä keď ide o prevádzku. Pálenie odpadu sa deje opakovane. V prílohe zasielam fotografie a znenie zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka § 127 ods.1, ktorý hovorí o tom, ako a čím nemá občan obťažovať susedov !!!
Dokedy to budeme musieť tolerovať ???

21. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za upozornenie, Váš podnet bude riešený.

S pozdravom

Starosta obce Radoslav Ťapušík
11. október 2017

Odpoveď samosprávy

Dňa 13.9.2017 bolo na obecnom úrade pojednávanie, ktorého sa zúčastnil majiteľ prevádzky, sťažovateľ a starosta obce.
Majiteľ prevádzky prisľúbil nápravu k spokojnosti oboch strán.

Starosta obce Radoslav Ťapušík

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.