Ulica Žomboch-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: Alekšince

Vyriešený
meno
Lucia 20. októbra 2019

Dobrý večer, už pár mesiacov sa po záhradách na ulici Žomboch potulujú 3 - 4 psy. Majiteľom psov je p. Dvoran, ktorému sme už viacerí susedia dohovárali, aby si psov poriadne zatváral. V lete psy chodili po záhradách, robili diery do plotov a ničili úrodu, vyhrabávali zemiaky, mrkvu, ožierali rajčiny, papriky, kukuricu, hrali sa v jačmeni, takže veľké plochy vyváľali, ale najväčšie škody začali páchať až v nedeľu kedy p. Teplanovej zabili 5 sliepok a 1 kohúta. Čo sa už oznámilo p. starostovi. Dnes sa opäť vrátili k p. Teplanovej a zabili zvyšné sliepky. P. Dvoran by sa mal p. Teplanovej ospravedlniť, opraviť oplotenie a kúpiť nové sliepky! Momentálne psy opäť behajú po záhradách. Situácia s potulujúcimi psami, by sa mala urgentne riešiť, aby po sliepkach neublížili nejakému dieťaťu.

06. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet.
Pánovi Miroslavovi Dvoranovi sme zaslali dňa 21.10.2019 výzvu aby sa dňa 30.10.2019 dostavil do kancelárie starostu obce vo veci porušenia §2 VZN obce Alekšince č. 4/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty. Doporučenú poštu si p. Dvoran v odbernej lehote neprebral, následne mu bola zaslaná opakovaná výzva . Dňa 6.11.2019 sa p. Dvoran dostavil na obecný úrad. Starostom obce bol vyzvaný aby sa k danému problému vyjadril. Pán Dvoran uviedol, že ho táto situácia veľmi mrzí, taktiež uviedol, že p. Kišacovi a p. Teplanovej škodu uhradil. Škodu, ktorú spôsobili pani Teplanovej druhýkrát, uhradí taktiež. Ďalej uviedol, že v tomto čase stavia 2m vysoký plot, aby zabránil potulovaniu sa psov . Akonáhle sa uvoľní miesto v útulku v Piešťanoch, psy tam budú umiestnení.

OcÚ Alekšince

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.