Prístupová url

https://odkazprestarostu.sk/api


API metódy

mestá | HTTPS GET

https://odkazprestarostu.sk/api/cities

Vráti zoznam aktívnych miest, v ktorých portál prevádzkujeme.

Parameters — žiadne

Príklad

 {
 "code": 1,
 "cities": [
  {
   "id": "69",
   "name": "Alekšince",
   "city_part_count": "0",
   "lat": "48.3669668",
   "lng": "17.947471",
   "typ": "1",
   "event_count": "24"
  },
  {
   "id": "19",
   "name": "Babín",
   "city_part_count": "0",
   "lat": "49.3323414",
   "lng": "19.3823568",
   "typ": "1",
   "event_count": "19"
  }
 ...
 ]
}
     

Callback

mestské časti | HTTPS GET

https://odkazprestarostu.sk/api/city_parts

Vráti detaily mesta so zoznamom mestských častí

Parameters

Príklad

{
  "code": 1,
  "city_parts":[
  {

    "id":"17",
    "name":"\u010cunovo",
    "city_id":"1",
    "city":"Bratislava"
  },
  {
    "id":"11",
    "name":"Dev\u00edn",
    "city_id":"1",
    "city":"Bratislava"
  },
  ...
  ]
}
     

Callback

zoznam podnetov | HTTPS GET

https://odkazprestarostu.sk/api/events_public

Vráti zoznam podnetov na základe zadaných parametrov. Všetky parametre sú nepovinné, no zadaný musí byť aspoň jeden z nich. Pre podnety konkrétneho mesta zadáme ID mesta, pre podnety špecifickej mestskej časti ID mestskej časti, pre podnety užívateľa jeho ID, pre vyhľadávanie zadáme kľúčové slovo.

Parameters - vsetky parametre su nepovinne

Príklad

{
 "event_count": "63755",
 "page_count": 4251,
 "page": "1",
 "events": [
  {
   "id": "77463",
   "title": "Opletalova-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné",
   "image": "https:\/\/www.odkazprestarostu.sk\/image\/w552\/public\/alerts\/77463\/images\/5d6cd0219d584.jpg",
   "description": "Po Opletalovej ulici dosť často jazdí kamiónová doprava, a to aj napriek napriek zákazom súčasným dopravným značením.\r\nProsím o riešenie situácie aj ďalšími opatreniami.",
   "date": "pred 7 hodinami",
   "timestamp": "1567412257",
   "status": "Zaslané samospráve",
   "status_id": "3",
   "street": "Opletalova",
   "competency": "Určuje sa",
   "url": "https:\/\/www.odkazprestarostu.sk\/bratislava\/podnety\/77463\/opletalova-riesenie-dopravnej-situacie-nebezpecne",
   "lat": "48.2226090000",
   "lng": "16.9780860000",
   "user_name": "Miša",
   "user_id": "22582",
   "user_level": 3,
   "city": "Bratislava",
   "city_id": "1",
   "city_part_id": "12",
   "city_part": "Devínska Nová Ves",
   "distance": "unknown",
   "comments": "0",
   "vote_count": "0",
   "category_id": "132",
  }
  ...
 ]
}

Callback

detail podnetu | HTTPS GET

https://odkazprestarostu.sk/api/event_public

Vráti detail podnetu podľa zadaného ID.

Parameters

Príklad

{
 "status": 1,
 "event": {
  "id": "30965",
  "title": "Poškodené dopravné značky",
  "description": "Na Sídlisku Lúčna pri nových garážach je posprejovaná značka B 34 (zákaz zastavenia), ktorú je už takmer nevidieť za kríkom z vedľajšieho rodinného domu. Taktiež sa na danej križovatke z každej strany nachádzajú staré, nečitateľné a zhrdzavené dopravné značky označujúce hlavnú cestu a daj prednosť v jazde z vedľajšej cesty. Už na street view od google máp vidno, že v roku 2012 začínali hrdzavieť - http:\/\/ix.sk\/9uoaM .",
  "date": "13. júl 2016",
  "timestamp": "1468398999",
  "status": "Vyriešený",
  "status_id": "1",
  "street": "Sídlisko Lúčna",
  "competency": "Vranov nad Topľou",
  "url": "https:\/\/odkazprestarostu.sk\/vranov-nad-toplou\/podnety\/30965\/poskodene-dopravne-znacky",
  "lat": "48.8795465081",
  "lng": "21.6986976014",
  "user_name": "Matej",
  "user_id": "3797",
  "user_level": 15,
  "city": "Vranov nad Topľou",
  "city_id": "80",
  "city_part_id": "0",
  "city_part": "Vranov nad Topľou",
  "follower_count": 0,
  "vote_count": "1",
  "category_id": "25",
  "images": [
   "https:\/\/www.odkazprestarostu.sk\/image\/w552\/public\/alerts\/30965\/images\/5785fd970a793.jpg"
  ],
  "history": [
   {
    "type": "reply",
    "content": {
     "id": "64138",
     "title": "Odpoveď samosprávy",
     "user_id": null,
     "text": "Podnet bol zaslaný na riešenie príslušnému oddeleniu.\r\n\r\nMgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta",
     "date": "19. júl 2016",
     "time": "19. júl 2016",
     "timestamp": "1468914342",
     "icon": "https:\/\/odkazprestarostu.sk\/application\/images\/office.png",
     "rating": 0
    },
    "images": []
   },
   {
    "type": "news",
    "content": {
     "id": "14528",
     "user_id": null,
     "title": "Matej ",
     "text": "Dopravná značka v smere od Kauflandu. Je aj dosť ďaleko od cesty kde ju zakrývajú aj zaparkované vozidlá.",
     "date": "22. júl 2016",
     "time": "22. júl 2016",
     "timestamp": "1469176011",
     "icon": "https:\/\/odkazprestarostu.sk\/img\/avatar_default.jpg",
     "rating": 0
    },
    "images": [
     "https:\/\/www.odkazprestarostu.sk\/image\/w528\/public\/alerts\/30965\/updates\/5791d8cec15e8.jpg"
    ]
   }
   ...
  ],
  "volunteer": null
 }
}

Callback

kategórie | HTTPS GET

https://odkazprestarostu.sk/api/categories

Vráti zoznam kategórií problémov

Príklad

{
"code":1,
"categories":[
  {
  	 "id":"16",
	 "name":"Cesty a chodn\u00edky",
	 "parent":null,
	 "description":"cesty, cyklotrasy, schody, oplotenie"
  },
  {
	 "id":"20",
	 "name":"stavby a budovy",
	 "parent":"21",
	 "description":""
  },
  ...
 ]
}
     

Callback

prihlásenie | HTTPS POST

https://odkazprestarostu.sk/api/login

Vráti informáciu o úspešnosti prihlásení.

HTTPS BASIC AUTH Parameters

Príklad

{
 "code": 1,
 "message": "Logged in as [email protected]",
 "user": {
  "id": "123465",
  "first_name": "Janko",
  "last_name": "Hraško",
  "username": "[email protected]"
 },
 "access_token": "GAxVQ115iXjk3MzFaGGITERWsoaaDFDo"
}

Callback

registrácia | HTTPS GET

https://odkazprestarostu.sk/api/register

Vytvorenie používateľa

Parameters

Metóda vracia:

{
 "code": 1,
 "message": "Registered in as [email protected]",
 "user": {
  "id": 123456,
  "first_name": "Janko",
  "last_name": "Hraško",
  "username": "[email protected]"
 },
 "access_token": "GAxVQ115iXjk3MzFaGGITERWsoaaDFDo"
}
	

Callback

nový podnet | HTTPS POST

https://odkazprestarostu.sk/api/add_event

Pridanie podnetu pomocou HTTPS POST

HTTPS POST Parameters

Metóda vracia:

 {
 "code": 1,
 "event_id": 123
}

Callback

nahranie obrázka k podnetu | HTTPS POST

https://odkazprestarostu.sk/api/upload_image

Pridanie obrázku k podnetu pomocou HTTPS POST (používateľ môže nahrať obrázok len k podnetu, ktorý vytvoril)

HTTPS POST Parameters

Príklad

{
 "code": 1
}
...
{
 "code": -506,
 "message": "Invalid image format"
}

Callback