Neodhrnutá cesta

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Uzavretý

zle odhrnuta ceata, neprejazdna oboma smermi

13. apríl 2015

Ing.Zehnal

V zmysle schváleného Operačného plánu zimnej údržby MK a chodníkov na území mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2014-2015 je ulica Trieda Hradca Králové zaradená do 1.poradia dôležitosti v rajóne č.4 na zabezpečovanie zjazdnosti MK. Už z Vášho záberu je zrejmé, že na prejazdnej časti vozovky bola zabezpečená zimná údržba. Časť vozovky, ktorú občania využívajú na parkovanie MV, logicky nemohla byť pluhovaná, pretože MV bránili výkonu zimnej údržby. Kým malo dôjsť k vyčisteniu tejto časti MK, vodiči neustálym jazdením vytvorili ľadovú plochu.
17. september 2015

Odpoveď samosprávy

V zmysle schváleného Operačného plánu zimnej údržby MK a chodníkov na území mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2014-2015 je ulica Trieda Hradca Králové zaradená do 1.poradia dôležitosti v rajóne č.4 na zabezpečovanie zjazdnosti MK. Už z Vášho záberu je zrejmé, že na prejazdnej časti vozovky bola zabezpečená zimná údržba. Časť vozovky, ktorú občania využívajú na parkovanie MV, logicky nemohla byť pluhovaná, pretože MV bránili výkonu zimnej údržby. Kým malo dôjsť k vyčisteniu tejto časti MK, vodiči neustálym jazdením vytvorili ľadovú plochu.

Ing.Zehnal, oddelenie údržby MK a IS

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania