Nelegálny marketing

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
meno
Juraj Datko 14. apríla 2015

Vazeny pan primator,

toto hranici uz aj s bezpecnostou deti na cestach, nik si to nevsima?

Toto nám drzo vyrastá v Banskej Bystrici. Je to porušenie zmluvy, lebo sa nejedná o mestský informačný systém, rozmer je nad 3m2, v tom prípade je porušený aj stavebný zákon, ak na to nebolo vydané stavebné povolenie. Toto nie sú zdokumentované všetky pútače.
Zaclana to vodicom vo vyhlade na premavku.

Dakujem za kladnu odpoved o vyrieseni daneho vopred,
S pozdravom,
Juraj Datko

14. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Tunajší stavebný úrad bol oboznámený so vzniknutou situáciou. V danej veci sa začalo konanie a bude sa postupovať podľa platného stavebného zákona a platnej legislatívy SR.

S pozdravom a prianím pekného dňa,

Dobríková Gabriela
Stavebný odbor, stavebný úrad
048/ 4330 418

Dobríková Gabriela
27. apríl 2015

Milan Cerovský

Dobrý deň,
len doplním, že podobný bilbord od rovnakej spoločnosti "VEGO" sa nachádza nad Ekonomickou univerzitou smerom na diaľničnú estakádu a taktiež na Severnej pri potoku Bystrica.
08. máj 2015

Miroslav

Pozdravujem vsetkych, podla mna by malo byt výhodou, ze uvedene putace su prenosne. Ved aspon neposkodili verejnu zelen. Halooo Bystricania, radsej by sa vam pacilo, kebyze je tento billboard zabetonovany???
Minule som schvalne siel okolo a plocha nezavadzia vo vyhlade. Ak niekoho tento putac odputava, nech ide do autoskoly:))
Pan Datko, podla môjho nazoru nebol poruseny stavebny zakon, kedze to nie je stavba zabetonovana v zemi....
08. máj 2015

Miroslav

Este ma napadol jeden napad pre mesto. Nebolo by lepsie, kebyze na tomto putaci mesto propaguje kulturne akcie na cely mesiac? Aspon by sme vedeli, co sa v meste deje....
14. máj 2015

Juraj Datko

Dobry den!
Ja som este nedostal odpoved na moju pripomientku ohladom inych putacov a stlpov vysiacich nad cestou. Poslal som aj fotografie.co teda hanobia nase mesto a tiez nie som si isty ci je ich stavba v sulade stavebnym zakonom.
Nemam inu moznost len to poslat znovu.
26. máj 2015

Michal

Ono tento typ prenosného reklamného zariadenie na foto pravdepodobne krásne obchádza § 43 Stavebného zákona a stavebné povelenie nepotrebuje, keďže nie je nijakým spôsobom pevne spojené so zemou:
(2) Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Pokiaľ je však umiestnené na mestskom pozemku, tak vzťahovať by sa na toto konkrétne zariadenie malo platné VZN mesta o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva: www.banskabystrica.sk/download_file_f.php?id=529729

Podľa tohto VZN sa v okrajových častiach mesta platí za reklamné zariadenie pri dobe umiestnenia nad 3 mesiace sadzba 5,- EUR za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň a definícia je "Reklamné zariadenie - prenosné reklamné zariadenie - stojan, panel, transparent, plachta, plagát a iné propagujúce určitý produkt, subjekt, činnosť a pod." a "Daň za užívanie verejného priestranstva za prenosné informačné a reklamné zariadenia sa vypočíta aj za zónu medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) konkrétneho zariadenia (transparent, plachta, plagát, ...)."

Samozrejme otázka na mesto je, či bolo majiteľovi tohto zariadenia vydaný súhlas k umiestneniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica resp. či jeho umiestnenie neporušuje § 8 Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - Zákon č. 135/1961 Zb. a nie je umiestnené v rozhľadovom poli vodiča na križovatke...
26. máj 2015

Michal BB

Vitajte v billboardove!
Bývam v BB pri plážovom kúpalisku. V bezprostrednom okolí máme billboardy na plotoch, megaboardy zabetónované v zemi, informačno-navigačný systém na stĺpoch verejného osvetlenia (rozumej reklamu), citylighty na zastávkach, reklamnú lavičku, veľkú plagátovú plochu na zastávke a vývesnú tabuľu mesta. Prednedávnom pribudol aj estetickú skvost - reklamný pútač firmy VEGO.
A to hovorím o priestore, kde z jedného konca na druhý prejdete za 5 minút.
Rozmýšľam, či toho nie je stále málo a je šanca preniknúť na trh s reklamou aj pre mňa. Veď nebudem stavať billboardy ale informačno-navigačný systém (zdroj:http://vegomarketing.eu/informacno-navigacny-system). Určite moji spoluobčania ocenia, keď rovno spred nášho domu bude navigácia do najbližšieho supermarketu.

Ďakujem Jurajovi Datkovi, že upozornil na ďalší vizuálny smog, terorizovanie vačšiny menšinou, resp. v tomto prípade jednotlivcom, firmou VEGO MARKTING s.r.o.
01. jún 2015

Danka Halamová

F. Vego marketing - vyhrala verejnú súťaž na bilboardy pre mesto, ročne dáva mestu 100 000 EUR.
02. jún 2015

Danka Halamová

Vážený pán viceprimátor, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyriešenie umiestnenia bilboardov od firmy Vego marketing na sídlisku Fončorda, ale vpodstate aj v celom meste.

Postupnosť krokov:
1./ Dňa 27.3.2015 sme prvý krát oslovili poslanca p. Karasa s problémov rozmiestnenia bilboardov na sídlisku Fončorda, konkrétne na Kyjevskom námestí a THK. Žiadali sme o odstránenie týchto bilboardov z Kyjevského námestia a THK-v tomto čase neboli ešte zazmluvnené. V tomto istom čase obyvateľ sídliska Fončorda posla podnet aj cez portál“odkaz pre starostu“ a aj pánovi primátorovi bola položená otázka a hlavne žiadosť na TV Hronka.
Naša žiadosť o odstránenie vyššie menovaných bilboardov sa dostala cez poslancov až na Stavebný úrad k p. Ing. Feriancovi. Dlho sa nič nedialo a my sme zatiaľ zistili, že táto firma má s mestom zmluvu na umiestňovanie reklám a ročne dáva mestu 100 000,-EUR. To ju však, ale neoprávňuje len tak hocikde do zelených plôch umiestňovať reklamné bilboardy, navyše bilboard na Kyjevskom námestí značne zhoršuje prehľadnosť dopravnej situácie.
2./ Po urgencii problému u poslancov, nám na OR Fončordy dňa 16.4. 2015 pani poslankyňa Ing. Kasová oznámila, že 15.4. 2015 sa priamo na Kyjevskom námestí pri inkriminovanom bilboarde konal štátny stavebný dohľad za účasti Ing. Ferianca. V tomto čase ešte stále nebol daný bilboard prenajatý.
3./ Výsledkom štátneho stavebného dohľadu bolo rozhodnutie o odstránení bilboardov tejto firmy v celom meste. O tomto nás informovala poslankyňa pani Ing. Kasová 30.4.2015 citujem:“ Informovala som sa priamo u pána Ferianca a bola mi povedana informacia, že majiteľ bol vyzvaný k odstráneniu týchto bilboardov. Teraz plynú nejaké limity, budem sa opäť dožadovať informácie ako to pokračuje na stavebnej komisii, ktorá má byť 14.5.2015“. Po stavebnej komisii nám pani poslankyňa oznámila, že bilboardy majú byť odstránené do 20.5.2015.
4./ V sekunde keď bolo vydaná výzva na odstránenie bilboardov bol vyššie spomínaný bilboard aj napriek tomu prenajatý, čo považujeme za prejav drzosti a arogantného postoja majiteľa tejto firmy voči obyvateľom.
5./ Po stavebnej komisii dňa 14.5. 2015 nám Ing. Kasová oznámila, že výzva platí a v Sásovej sa bilboardy odstraňujú. Nás však stále trápi bilboard na Kyjevskom námestí, ktorý bol spúšťačom týchto žiadostí a tento mal byť odstránení ihneď a nie umožniť majiteľovi firmy, ho aj napriek rozhodnutiu mesta zazmluvniť. Majiteľ p. Vozár síce operuje s tým, že táto reklama zabezpečí nové pracovné miesta pre obyvateľov Fončordy, čo je ale úplný nezmysel. Na Fončorde a konkrétne na Kyjevskom námestí a THK, nie sú výrobné firmy a krčmy, reštaurácie a herne reklamu nepotrebujú.

Sme si vedomí, že firma Vego marketing vyhrala vo verejnej súťaži, ktorú vypísalo mesto a že mestu ročne platí 100 000,-EUR a teda je pre mesto viac než obyvateľ, pretože my platíme len dane a poplatky. Ale to firme Vego marketing nedáva právo znehodnocovať zelené plochy mesta, konkrétne zelenú plochu na Kyjevskom námestí a THK umiestňovaním reklám.
Ako nám oznámil p. Vozár majiteľ firmy Vego marketing, mesto nemá vypracovaný plán umiestňovania reklamných plôch.

Vážený pán viceprimátor, aj Fončorda patrí k mestu, aj my sme obyvatelia tohto mesta, aj my platíme dane tomuto mestu, aj my si zaslúžime pozornosť mesta, ale nie vo forme developerov a nezmyselných reklám a pod. No mesto aj naďalej ostáva sídlisku Fončorda akosi otočené chrbtom. Tak načo na tomto zabudnutom sídlisku umiestňovať reklamy, zabudnite aj v tomto smere na nás, takáto pozornosť nám neprinesie peniaze na opravu chodníkov, ciest, detských ihrísk a budov, alebo majitelia reklám zafinancujú to na čo mesto nemá peniaze?. Alebo sa Fončorda preslávi tým, že ak obyvatelia niečo chcú resp. o niečo žiadajú tak ich mesto ignoruje, pretože sú to len obyvatelia a nie podnikatelia, ktorí dávajú mestu peniaze?

Reklamné bilboardy umiestnené na stenách budov a oplotení nezaberajú priestor - zeleň o ktorú nás mesto systematicky začalo oberať práve na Fončorde chceme späť. Veď naša krásna Fončorda mala povesť najzelenšieho sídliska. A teraz? Fončorda stratila tento kredit, tak ako ZŠ Moskovská stratila kredit bezpečnej školy. Chcem veriť tomu, že po dvoch mesiacoch a po prejave ľudskosti raz ráno pri cestovaní do práce neuvidíme bilboard na Kyjevskom, THK a podobne, tak ako ich už nevidia v Sásovej.

Vážený pán viceprimátor, prosíme Vás o riešenie bilboardov aj na sídlisku Fončorda.

Za Vašu odpoveď, ale hlavne za kladné vyriešenie Vám vopred Ďakujú obyvatelia Fončordy
21. júl 2015

Danka Halamová

dodnes nevyriešené. prednosta úradu dal lehotu riešenia - 4 ROKY. dobre čítate 4 roky
22. júl 2015

Michal BB

Včera mi hovorili známi (z iných miest SR), ktorí cez víkend navštívili BB ako sa im páči, že všetky terasy na Námestí SNP majú jednotný vizuál a že je super, že mesto vyhláškou zabezpečilo, že na námestí nie je bangladéš farieb a reklám.
Tak som si v duchu pomyslel na "dizajnové" billboardy firmy VEGO, ktoré nám vyrástli a vyrastajú po meste.
Na jednej strane sa urobí pozitívny krok a na druhej si naše mesto dáme zapratať ďalším vizuálnym smogom, ktorý slúži jedinému cieľu - zisku jednej obchodnej spoločnosti.

Nebojujem proti firme VEGO a nie som ani z konkurencie, spomenul som ich billboardy preto lebo mi príde zvláštne ak urobíme pozitívny krok A (jednotný vizuál letných terás), za ktorým by mal nasledovať krok B (boj s nelegálnou reklamou - rôzne banery na mostoch a zábradliach, ap.), krok C (prehodnotenie existujúcich reklamných plôch a ich postupná eliminácia).
Namiesto pozitívnych kroko sa mesto vydá negatívnou cestou ďalšieho zapratávania verejných priestranstiev.

Na záver. Ešte niekoľko dní môžme sledovať Tour de France. Mnohí ľudia pozerajú niekoľkohodinové prenosy nie pre cyklistiku ale kvôli krásnej prírode a pamiatkam. Skúste porátať koľko billboardov, reklamných tabúľ a banerov na plotoch uvidíte.
23. júl 2015

Michal

Bohužiaľ spoločnosť VEGO Marketing, s.r.o. sa riadi veľmi jednoduchou a všeobecne napísanou Zmluvou č.511/2014/PS-OB o nájme a prevádzkovaní Mestského informačného systému z dňa 12.05.2014, ktorou mu mesto odovzdalo na 4 roky do nájmu mestský majetok v obrovskom rozsahu (stĺpy verejného osvetlenia, pozemky, technické zariadenia ciest a premostení), a na základe ktorej si vrámci komerčného MIS naň môže umiestňovať prakticky čokoľvek. To asi preto s tým kompetentní nie sú schopní niečo spraviť až do roku 2018. Samozrejme predčasne vypovedať zmluvu v prípade porušovania podmienok je vždy možné, ale na to by musela byť v prvom rade vôľa a zjavné preukázanie porušení, čo pri tých veľmi vlažne napísaných podmienkach môže byť takmer nemožné...
24. júl 2015

Danka Halamová

Všetko sa dá keď sa chce a je vôľa. Ale v tomto meste sa nechce - každý o tejto firme hovorí, vedia kto je konateľom, vedia za akých podmienok a čo sa dialo v priebehu verejného obstarávania a vedia aj to, že táto firma mala byť z verejného obstarávania vylúčená. Dôvod : nezverejním, ale posuniem to poslancom a prednostovi úradu, ktorý je právnik (no z môjho pohľadu, ja by som ho za právnika nechcela).
18. november 2015

Juraj Datko

Dobry den pan primatir!

Som dost sklamany ze vyriesenie tohoto problemu trva takto dlho.
Dajte mi prosim Vas vediet ked sa to vyriesi. Za porozumenie dakujem.
Diskusie su nazory jednotlivcov ale jaa by som uprednostnil vyriesenie problemu.

S pozdravom,
Juraj
18. november 2015

Danka Halamová

Nevyrieši.
Ako povedal prednosta na jednom mestskom zastupiteľstve - do 4 rokov. Takže sa to nevyrieši. A tabule rastú ako huby po daždi a ešte aj reklamné tabuľky, tak rastú nie ako huby po daždi ale z večera do rána pribudnú.

Ani ja nedostávam odpovede.
01. august 2019

Juraj Datko

Dobry den!
Ja som este doteraz nedostal ziadnu kladnu odpoved na moju pripomientku ohladom putacov a stlpov vysiacich nad cestou. Poslal som aj fotografie.co teda hanobia nase mesto.
Nemam inu moznost len to poslat znovu.

Dakujem za nic.
01. august 2019

Odkazprestarostu.sk

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Admin OpS
05. august 2019

Danka Halamová

Bilboard je už odstránený od septembra 2018. Podnet nie je potrebné posielať samospráve.
05. august 2019

Odkazprestarostu.sk

Na základe odpovede zadávateľa považujeme podnet za vyriešený.

Admin OpS
05. august 2019

Michal

Áno, billboard odstraňoval primátor v rámci predvolebnej kampane, v ktorej "veľkolepo" bojoval proti vizuálnemu smogu. Samozrejme po voľbách si na túto tému už nespomenul a odvtedy podobné billboardy od spomínanej spoločnosti pribudli v iných častiach mesta, veselo pribúdajú nevkusné reklamné bannery na mestských zábradliach a rôzne "smerovníky" v kvetináčoch popri cestách. Vizuálny stav mesta je aktuálne horšî ako v roku 2018...
05. august 2019

Danka Halamová

V tomto máte pravdu. Na zasadnutí MsZ (myslím posledného) sa o tejto téme hovorilo a konkrétne vystúpil aj majiteľ Vego marketing. Skúste si pozrieť záznam z MsZ, tam reagovali poslanci a myslím aj viceprimátor a aj bolo navrhnuté a schválené riešenie. Konkrétne aj k týmto reklamám v kvetináčoch, betónových múrikoch, zabet. pneumatikách, ale aj o reklame na herne.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania