Reklamy v strede diaľnice

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Juraj F 21. mája 2015

Vážený mestský úrad,

Mesto Banská Bystrica môže byť hrdé na to, že má pri vstupe do mesta Európsky unikát. Ešte nikde na Slovensku, ani v Európe som nevidel, aby boli umiestnené reklamné pútače v strede diaľnice medzi diaľničnými pruhmi. Viem, že tieto billboardy sú tam umiestnené už niekoľko rokov, ale je najvyšší čas, aby mesto s tým konečne niečo robilo. Veď v prípade dopravnej nehody ide o život. Potom budú kompetentní na koho hádzať vinu? Nehovoriac, že pútače sú zle viditeľné kvôli kríkom a oploteniu. Má vôbec taká reklama zmysel?

Môj podnet na samosprávu je, či sú uvedené pútače legálne, alebo ide o čierne stavby? Ak sú nelegálne, prečo mesto doteraz za tie roky vôbec nekonalo, ale tieto čierne stavby ticho toleruje?

Vopred ďakujem za vyjadrenie a želám samospráve úspešné vyriešenie tohto problému.

Juraj

27. máj 2015

Michal H.

Sám som zvedavý, ako budú samosprávy resp. správcovia ciest pristupovať k týmto problémom. Aktálne znenia stavebného zákona a cestného zákona, ktoré sú platné od začiatku roka, by toto mali v mnohých prípadoch vyriešiť, ale sú tam jedno resp. dvoj-ročné prechodné obdobia, čiže asi si budeme musieť počkať do začiatku budúceho roka resp. až do roku 2017...
27. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Tunajší stavebný úrad vykonal štátny stavebný dohľad na predmetné reklamné stavby.

Stavebníci reklamných stavieb boli v súlade s ustanovením § 102 ods. 1 stavebného zákona poučení, aby v lehote do 30 dní urobili nápravu, a to buď odstránením reklamných stavieb, alebo podaním dodatočnej žiadosti o povolenie reklamných stavieb, podľa § 71 a nasl. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní s stavebnom poriadku, ďalej len stavebný zákon.

V prípade, ak stavebník nedbá na výzvu orgánu ŠSD, stavebný úrad vydá rozhodnutie, ktorým nariadi urobiť nápravu - §102 ods. 2 SZ.

30 dní od výkonu štátneho stavebného dohľadu ešte neuplynulo.

S pozdravom,

Dobríková Gabriela

Dobríková Gabriela
referent pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok
Stavebný odbor, stavebný úrad
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
048/ 4330 418
gadobrikova@misbb.sk
14. jún 2015

Miroslav

Ja by som sa chcel spýtať Mestského úradu, že kedy presne uplynie 30-dňová lehota na vykonanie nápravy? Tento víkend som šiel zhodou okolností okolo a žiadne pútače neboli odstránené....
23. jún 2015

Miroslav

Vážená pani Dobríková,
žiadam vás o vyjadrenie k týmto billboardom v strede diaľnice. Kedy budú odstránené?
Mirči
21. júl 2015

Danka Halamová

už uplinula 60 dňová lehota a bilboardy sú na svojom mieste, presne ako bilboardy f. Vego marketing. a to sa tu vedenie mesta bilo do pŕs ako zatočí s majiteľom. Majú nás kompletne v paži. Prachy sú prachy. Čo chcete od vedenia mesta, keď nevie vyriešiť takýto jednoduchý a právne riešiteľný problém????????????????????
20. október 2015

Juraj F

Preco tieto bilbordy a putace neboli z dialnice odstranene a stale ohrozuju premavku????
Zas niekoho kseftik na MsU?
22. október 2015

Odpoveď samosprávy

Stavebný úrad vydal rozhodnutie na odstránenie uvedených stavieb, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.09.2015. V rozhodnutí je lehota stanovená na 30 dní od dňa právoplatnosti. V prípade, že tak vlastník neurobí bude nasledovať výkon rozhodnutia.

Stavebný úrad mesta Banská Bystrica
19. september 2016

Matúš

Prosím o aktualizáciu podnetu
02. máj 2020

Michal H.

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený
03. máj 2020

Odkazprestarostu.sk

Podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Admin OpS

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania