Reklamný banner na vynovenom zábradlí

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
meno
Michal 20. júla 2015

Len prednedávnom BB okrášľovací spolok za pomoci dobrovoľníkov nanovo namaľoval hrdzavé cestné zábradlie na križovatke Ďumbierska (
goo.gl/Q2Tg8e) a už naň podnikavci zavesili reklamnú plachtu. Taktiež sa v okolí (plot školy pod križovatkou, Dedinská pri Liedli) nachádzajú ďalšie reklamy tej istej prevádzky.
Prosíme Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ BB o preskúmanie podnetu a ostránenie reklám vyvesených pravdepodobne bez súhlasu mesta o umiestnenie IRP zariadenia v súlade s VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Zároveň by bolo vhodné aj informovať danú spoločnosť, aby sa do budúcna zdržala takéhoto konania a ostránila si príp. aj ďalšie svoje takto umiestnené nepovolené reklamy v iných lokalitách.

23. júl 2015

Odpoveď samosprávy

Máme za to, že v dvoch prípadoch ide o majetok mesta. Jeho užívanie má zazmluvnené prevádzkovateľ Mestského informačného systému spoločnosť Vego Marketing, s.r.o., BB, ktorý vlani vysúťažil nájom a prevádzkovanie MIS aj na týchto zariadeniach. V prípade, že ide o nelegálne umiestnenie reklamy, je v plnej kompetencii uvedenej spoločnosti túto vec riešiť.
Čo sa týka zábradlia školy, toto nie je majetkom Mesta. Zriaďovateľ školy je BBSK. Upozorníme zriaďovateľa, príp. školu na zákonné povinnosti.

Mgr. Miriam Ondrejková, vedúca oddelenia obchodu a služieb podnikateľom
23. júl 2015

Michal

Ďakujeme za poskytnuté informácie aj za upovedomenie školy.

Čo sa týka Zmluvy č.511/2014/PS-OB o nájme a prevádzkovaní Mestského informačného systému spoločnosťou VEGO Marketing, s.r.o., tá hovorí v čl.2 bod 4: "MIS je nezameniteľný s reklamnými a inými propagačnými zariadeniami." a keďže tu sa jasne jedná o reklamu a nie o smerovú tabuľu, bude s vysokou pravdepodobnosťou aj nelegálne umiestnená. Navyše reklamné stavby a zariadenia (komerčného MIS), má VEGO Marketing,s.r.o. aj riadne označené, tak ako to zaviedla a vyžaduje aj posledná novela Stavebného zákona, a v tomto prípade tie označenia chýbajú.

V tomto prípade by bolo vhodné a účelné zo strany vedenia MSÚ BB upovedomiť spoločnosť VEGO Marketing, s.r.o., aby si jej zamestnanci príp. priamo štatutári prešli všetky mestské časti, identifikovali a zároveň odstránili takto nelegálne umiestnené reklamné bannery na majetku mesta, ktorý majú podľa zmluvy v nájme. Počítať ich bohužiaľ môžeme na celom území mesta na desiatky až stovky. Ich odstránením by výrazne znížili reklamný smog, zlepšili výzor mnohých verejných priestranstiev a spravili tak službu všetkým obyvateľom tohto mesta.
24. august 2015

Danka Halamová

My na Fončorde čakáme na odstránenie bilboardu tejto firmy už od marca 2015. A nič, nič, nič. Táto firma si robí čo chce. Zaplienila BB, ale aj iné mestá.
18. marec 2020

Michal

Bannery boli z predmetných zábradiel a plotov medzičasom odstránené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania