Vrak Javorová ulica 7

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
meno
Jaroslav 26. novembra 2015

Pokazené vozidlo, ktorému končí STK a EK v 11/2015 stojí už mesiace na jednom mieste a zaberá parkovaciu plochu. Žiadame vyzvať majiteľa k odprataniu alebo vrak odstrániť Mestom.

26. november 2015

Jaroslav

Podnet bol súčasne nahlásený na MsP BB, odpoveď je tu:

Váš podnet bol pridelený na vybavenie príslušníkovi MsP, ktorý Vám na vec konkrétne odpovie.

S pozdravom
Pavol Slovák, zástupca náčelníka MsP pre výkon služby

02. december 2015

Odpoveď samosprávy

Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa ak je splnená jedna z podmienok zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ak podľa § 43 ods. 4 tohoto zákona stojí
písm. a/ na mieste, kde trvorí prekážku cestnej premávky ( § 25 zákona)
písm. b/ na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené
písm. c/ bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnmosti, alebo je bez čitatľného mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste.
Vozidlo ktoré stojí na Javoroovej ul. nespĺňa ani jednu z týchto podmienok, teda nie je zákonný dôvod na jeho odťah.
Techickú spôsobilosť vozidiel na premávku po cestách kontroluje Policajný zbor a Okresný úrad, odbor cestnwej premávka a pozemných komunikácií. V zmysle zák. č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách § 50. K technickej spôsobilosti patria aj technické kontroly pravideľné, TK aj EK. Správnym orgánom na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy je Okresný úrad, OCDaPK Banská Bystrica.

Mgr. Ján Solivaj, objasňovanie priestupkov MsP
05. december 2015

Jaroslav

Uvedená odpoveď je nepostačujúca a situácia sa nevyriešila.

Vozidlo už dnes nemá platné EK a STK, evidentne je dlhú dobu nepoužívané a stojí mesiace na jednom mieste. Žiadame samosprávu a jej poriadkový orgán MsP, aby iniciatívne konala v súčinnosti s PZ SR a OÚ a zabezpečila nápravu!

obyvatelia bytového domu č. 223
07. december 2015

Jaroslav

Vrak je preč! Zrejme aj vďaka zverejneniu, vďaka portál Odkaz pre starostu !

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania