Rozbitá cesta ku garážam na Radvanskej ceste

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
František Škoda 19. septembra 2016

V Radvani vedľa materskej školy na Radvanskej ulici je postavených 150 garáží, kde začína aj vyasfaltovaná známa cyklotrasa, ktorá pokračuje až do Iliaša. Medzi Materskou školou a garážami však zostal cca 55 m neupravený úsek mestskej účelovej komunikácie plný jám a rozbitých častí starého betónu (foto priložené), po ktorom denne prechádzajú autami majitelia garáží a cyklisti smerujúci na cyklotrasu.
Dovoľujeme si Vás požiadať o vyasfaltovanie spomínaného úseku, čím dôjde ku bezchybnému spojeniu ciest medzi materskou školou a začiatkom cyklotrasy, resp. vstupu do areálu garáží.
Spomínaný úsek je v katastrálnej mape označený takto:
k. ú Radvaň (801241), výmera 410 m2, list vlastníctva č. 2724, majiteľ pozemku - Mesto Banská Bystrica, parcela C 3354/574

19. september 2016

Odpoveď samosprávy

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí v súčasnosti nemá v pláne opravu predmetného úseku komunikácie. Úsek je toho času zjazdný a s prihliadnutím na účel, frekventovanosť cyklistov a motorových vozidiel, ako aj nutnosti prechádzať daný úsek so zvýšenou opatrnosťou a zníženou rýchlosťou, nepovažujeme opravu v dohľadnej dobe za nutnú. Napriek tomu sme opravu povrchu vozovky zaradili do plánu opráv, bez určenia približného termínu.

oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ BB

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania