Bez povolenia osadený spomaľovač

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený

Zaslal: Michal, 29. novembra 2016

Na ulici Pod Stranou je už roky osadený bez povolenia spomalovac,bez zvislého dopravného značenia a aj napriek zimnému obdobiu ho mesto nedá odstrániť ako všetky ostatné.

Komunikácia so samosprávou o riešení podnetu

06. december 2016 Odpoveď

Správca miestnych komunikácií, MsÚ Banská Bystrica na výzvu cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie mesta Banská Bystrica odstránil prefabrikovaný spomaľovací prah na ul. Pod Stráňou dňa 5.12.2016.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, MsÚ Banská Bystrica - správca MK
Oddelenie dopravných stavieb, MsÚ Banská Bystrica - cestný správny orgán

Diskusia

Žiadne komentáre

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.