Zatrávňovacie panely pri kraji cesty

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení

Bolo by možné popri ceste vedúcej medzi Gaštanovou a Javorovou ulicou osadiť zatrávňovacie panely, aby sa vytvoril prechod medzi cestou a trávnikom? Zároveň sa predíde poškodeniu okraja cesty, na niektorých miestach sú popri obrubníku jamy.

07. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Pre vytvorenie podmienok na parkovanie je potrebné viac, ako len položiť zatrávňovacie panely. Ak by aj parkovacia plocha bola riešená zatrávňovacími panelmi, museli by byť pod nimi nepriepustné fólie na ochranu pôdy pred ropnými látkami. A to už teoreticky budujeme parkovacie miesta. S vybudovaním parkovacích miest na danom mieste nepočítame. Na to sú určené iné plochy, s ktorými sa obyvatelia mohli a môžu oboznámiť v rámci zverejnenej parkovacej politiky mesta.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
02. máj 2017

OR Podlavice-Skubín

OR nežiadala na tomto mieste vybudovať parkovacie miesta, ale spevniť okraj vozovky, aby sa nevytvárali jamy plné blata a zvýšil sa komfort občanov prechádzajúcich touto ulicou. Parkovanie na sídliskách je veľký problém a tak sa nemôžeme čudovať, že vodiči využívajú každú možnosť a tak ako tam zastaví auto teraz bez nepriepustných fólií, tak by zastalo aj na spevnenom okraji, len s tým rozdielom, že by nebolo všade blato, ľudia by nemuseli preskakovať kaluže blata a áno aj ten vodič, by nemusel z auta "vystupovať v gumákoch"...
04. január 2019

OR Podlavice-Skubín

Zatrávňovacie panely boli osadené v 11/2018. Podnet vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania