Dočasné dopravné značenie pri výjazde z Mládežníckej

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený

Zaslal: michal, 26. januára 2018

Dobrý deň, bývam na ul. Oremburská a chcel by som predstaviteľov mesta poprosiť o urýchlenú nápravu vo veci nevhodne umiestneného dopravného značenie na výjazde z ul. Mládežnícka na poľnú, kde pod križovatkou je nevhodne umiestnené dočasné dopravné značenie na stavbe chodníka.

Ad 1 Dopravné značenie sa nikdy neumiestňuje pred križovatku ale za križovatku, nakoľko vodič odbáčajúci z Mládežníckej na Poľnú doprava (smer Malachov) tieto značky nevidí a teda nemusí rešpektovať zníženú max. povolenú rýchlosť 30 km

Ad 2 Dopravné značky sú umiestnené tak nešťastne, že obmedzujú výhľad do križovatky a ja sám som tam už dva krát takmer spôsobil dopravnú nehodu nakoľko auto prichádzajúce po ulici Poľná zľava je zakryté týmito značkami

ďakujem za urýchlené vykonanie nápravy

07. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dňa 6.2.2018 poverený pracovník mesta na základe predchádzajúcich zistení závad v umiestnení prenosného DZ vykonal štátny odborný dozor za účasti zhotoviteľa stavby, pričom bola operatívne odstránená resp. upravená časť prenosného dopravného DZ na Poľnej ul. a zároveň zhotoviteľ bol zaviazaný aktualizovať projekt prenosného DZ na obdobie pokračovania stavby v jarných mesiacoch tak, aby zodpovedal aktuálnemu rozsahu prác a ich etapizácii. Vzhľadom na dopravný význam predmetného úseku komunikácie bude kompletnosť a správnosť PDZ monitorovaná vo zvýšenej miere.

MsÚ, oddelenie dopravných stavieb

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.