Nevyhovujúci chodník

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Uzavretý

nevyhovujúci chdnik na mládežníckej ulici

27. september 2013

Odpoveď samosprávy

Predmetný chodník mesto Banská Bystrica v pasporte miestnych komunikácií neeviduje ako chodník. Túto unikátnu stavbu nám tu zanechali predchádzajúce generácie a pripomína skôr cestný rigol ako chodník. Doporučujeme používať chodník na druhej strane cesty, ktorý bol v roku 2011 kompletne obnovený. Mesto Banská Bystrica v budúcnosti za podmienky dostatku finančných prostriedkov, pristúpi k obnove Vami spomínaného chodníka, ktorého ukončenie by logicky vyúsťovalo pri parkovacích miestach.

oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ B.Bystrica

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania