Vytekajúca kanalizácia

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Dana 18. septembra 2018

Už vyše roka vyteká kanalizácia z oporného múra priamo pod schodami, ktoré spájajú časť Kačica a Bakossovu ulicu. Minulý rok na jeseň som kontaktovala STVPS , nahlásila poruchu, po roku som ich kontaktovala opäť,no to som sa už dozvedela, že im to nepatrí a nemôžu s tým nič robiť. Veľmi sa divím ľuďom, ktorí tam priamo bývajú, je to často aj dosť cítiť, nielen vidieť.
Komu môže patriť asi 6 kanálov priamo vo svahu na mestskom pozemku? Kto je zodpovedný za opravu?

19. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pani Dana,

na základe Vášho podnetu bola dňa 19.09.2018 vykonaná obhliadka na Bakossovej ulici. Mesto Banská Bystrica je správcom dažďovej kanalizácie na území mesta Banská Bystrica a z existúcej šachty vytekajú splašky. Mesto Banská Bystrica ani nevyberá poplatky za stočné, z tohoto dôvodu nie je mesto zodpovedné za skutkový stav, nie je správcom predmetnej kanalizácie. Keďže spoločnosť StVPS tvrdí, že im tento úsek nepatrí, môže sa v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. §4 bod 2) jednať o kanalizačnú prípojku.


Odd.údržby MK a IS
19. september 2018

Dana

Dobrý deň,
ďakujem za rýchlu odpoveď, no keďže mesto nie je správcom tejto kanalizácie, ani StVPS to nepatrí...... ako sa potom dá zistiť komu prípojka patrí? Je to mestský pozemok, roky sa tam nič nemenilo a nerobilo a pravdepodobne prerastené stromy poškodili predmetnú kanalizáciu.
24. september 2018

Odpoveď samosprávy

Na pozemkoch mesta sa nachádza množstvo inžinierskych sietí, ktoré nie sú majetkom mesta, bohužiaľ neviem Vám dať bližšiu odpoveď, koho vlastníctvom predmetná kanalizácia je. Predpokladám, že StVPS vyberá od niekoho poplatky za odvádzanie splaškových vôd z uvádzanej oblasti a tak by mohli mať vedomosť o nejakom vlastníkov.

Odd.údržby MK a IS

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.