Prepadajúci sa poklop na chodníku

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Vladimir 15. novembra 2018

Prepadajúci sa poklop na chodníku s otvorom do útrob kanalizácie.

19. november 2018

Odpoveď samosprávy

Pán Vladimír, už v našej minulej odpovedi sme Vám navrhli osobné stretnutie na našom oddelení, kde by sme spoločne mohli tie Vaše mnohé podnety prediskutovať a možno aj vyriešiť. Napriek tomu opäť podávate podnet na prepadávajúci sa poklop, ktorý ale nie je vlastníctvom Mesta Banská Bystrica. Nie všetko na území mesta je aj majetkom či vlastníctvom mesta tak, ako je to aj v tomto prípade Vášho podnetu. Bude potrebné zistiť vlastníka predmetnej šachty a tohto vyzvať k odstráneniu závad, čo býva niekedy pomerne náročné. Nie je problém hľadať akékoľvek závady v meste a dávať ich ako podnety, problém je niekde inde, ale o tom by sme mohli diskutovať u nás a nie prostredníctvom napr. odkazu pre starostu,...

Odd.údržby MK a IS
21. november 2018

Vladimir

Dobrý deň, odpoviem na Vašu reakciu. Myslím si, že prioritným poslaním webového portálu Odkaz pre starostu je informovať obyvateľov a správu mesta o aktuálnom stave mestského parteru, respektíve poukázať na jeho problémové miesta. Publikované podnety sú zároveň službou pomoci angažovaných občanov pre mesto, ktorú im flexibilné užívateľské rozhranie portálu Odkaz pre starostu poskytuje. Návrh na osobné stretnutie nepovažujem za adekvátnu reakciu, nakoľko je predsa prirodzené, že mesto ako správca je zodpovedné za funkčnosť, stavebnú a estetickú úroveň verejného priestoru a k jednotlivým podnetom od občanov bude pristupovať konštruktívne. Myslím si, že najúčinnejším krokom z Vašej strany v tomto konkrétne riešenom podnete by bolo vyhľadať a upovedomiť správcu pozemku o neadekvátnom funkčnom a prevádzkovom stave miesta, túto komunikáciu zverejniť a riešenie podnetu sledovať a koordinovať do jeho nápravy a vyriešenia. Týmto spôsobom by sa vytvoril funkčný aparát súčinnosti občianskej angažovanosti a mestskej správy pri riešení problémových miest mesta Banská Bystrica. Na druhej strane o účinnosti verejného portálu Odkaz pre starostu svedčia podnety, ktoré boli na základe publikovania vyriešené.
15. december 2018

Andrea

Súhlasím. Množstvo podnetov iba hovorí o tom, že mestu absentuje systémová každodenná údržba. Je teda prirodzene, že to začína byť vidieť. Ak mesto konečne začne vykonávať poctivú údržbu verejného priestoru, ubudne aj podnetov.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania