Chátrajúce mestské opevnenie

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Vladimir 01. decembra 2018

Len málo miest na svete sa môže privilegovať existujúcim mestským opevnením. V Banskej Bystrici je fenomén stálej prítomnosti mestského opevnenia ponechaný na nezáujem o jeho ochranu, zveľadenie a citlivú pamiatkovú rekonštrukciu.

06. december 2018

Odpoveď samosprávy

Mesto Banská Bystrica zmapovalo mestskú pamiatkovú zónu a hranice hradieb z pohľadu vlastníctva pozemkov. Zmapované a označené sú všetky hradby, t. j. aj tie, ktoré sú v zemi, resp. tesne nad zemou.
V prvej etape sa zrealizovala analýza skutkového stavu vlastníkov pozemkov – grafická a textová časť: PR Banská Bystrica Mestské opevnenie, Identifikácia parciel.

Následne sme požiadali historikov o prehodnotenie vlastníckych vzťahov voči mestskému opevneniu z hľadiska ich vzniku a výstavby.

Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov budú doplnené archeologické výskumy, prehodnotené nálezové skutočnosti, riešené miesta v havarijnom stave...
Úloha záchrany hradieb je dlhodobá.

Jana Pelikánová, Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu - Oddelenie kultúry

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.