Laskomerská-strom-neorezaný

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
meno
Vladimir 18. decembra 2018

Neudržiavaná zeleň pozdĺž rieky Bystrička. Vodný tok prechádzajúci mestom by mal byť zveľaďovaný a využívaný ako prirodzenú a odpočinkovú tepnu. Je potrebné upraviť nábrežnú zeleň a odstrániť odumreté konáre stromov.

10. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, vodný tok Laskomerský potok je v správe štátneho podniku Lesy SR. Z uvedeného dôvodu odporúčame Vám obrátiť sa na túto štátnu organizáciu.

S pozdravom

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

10. január 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
na základe odpovede SVP preposielame podnet spoločnosti Lesy SR.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
11. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vodný tok Bystrica je v správe SVP š.p.. Priľahlé pozemky sú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, resp. vo vlastníctve SR v správe SVP š.p.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=18&c=19.140490,48.744617&it=point&dt=-#/identifikacia/bod/18?2130728.714893533,6231640.592486813

S pozdravom

Ing. Radko SRNKA
Referent odboru komunikácie
LESY Slovenskej republiky, š.p
11. január 2019

Odkaz pre starostu

Na základe odpovede spoločnosti Lesy SR preposielame podnet opätovne samospráve.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
11. január 2019

Odkaz pre starostu

UPDATE
K danému podnetu sa opätovne vyjadril SVP, jeho znenie zasielame nižšie.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
11. január 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

oznamujem Vám, že dňa 10.01.2019 bol z ľavého brehu vodného toku Bystrica, r.km 1,570 odstránený spadnutý strom.

S pozdravom,
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia horného Hrona

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania