Bakossova-cesta-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Neriešený
meno
Vladimir 18. decembra 2018

Vybehané koľaje nedávno položenej zámkovej dlažby. Nekvalitnou a technologicky laickou pokládkou jednotlivých vrstiev zámkovej dlažby sa vozovka preliačuje a vytvára vybehané koľaje.

02. január 2019

Odpoveď samosprávy

Táto komunikácia nevyžaduje akútne opravu. Nejedná sa o nedávno položenú dlažbu, ale o pomerne dávno položenú dlažbu. Minimálne 15 rokov a viac.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ B.Bystrica
08. august 2019

Marián Adamják

Bakossova-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Dlhodobo rozbitá miestna komunikácia v časti ulice Bakossova 1-10. Nevhodná dlažba v úseku kde vozidlá (často i ťažké) musia spomaliť. V súčasnosti veľký výtlk v blízkosti Bakossova 8. Je nevyhnutné opraviť výtlk, navrhujem založiť priečny prah (retarder) pre vjazdom na ten úsek ulice, ktorý je pokrytý dlažbou. Osadením prahu sa významne spomalí jazda vozdiel a poškodenie komunikácie v úseku Bakossova 1-10 sa pravdepodobne obmedzí.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.