Zvolenská cesta-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Uzavretý
meno
Milan Cerovský 23. januára 2019

Dobrý deň,
žiadam o vyriešeniu stavu 2 priechodov pre chodcov na Zvolenskej ulici/Tesco.
Existujú 2 priechody jeden je riadený svetelnou signalizáciou druhý nie. No obidva sú od seba vzdialené necelých 30 metrov (28.8 m).
Nakoľko premávka na spomínanej komunikácii je intenzívna tak mať na tak krátkom úseku 2 priechody, z toho jeden zabezpečený považujem za zbytočné, zvyšujúce riziko pre chodcov ako aj znížujúce intenzitu plynulosti premávky.

Žiadam o vyjadrenie sa k zrušeniu priechodu ktorý nie je riadený svetelnou križovatkou, tak aby boli chodci lepšie chránení. Ak bude návrh považovaný za dobré riešenie, tak žiadam o jeho realizovanie.

Ďakujem

28. január 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie podľa § 61 ods. 2 písm. a) zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 2) a 7) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom v Banskej Bystrici, už v nedávnej minulosti odborne posúdilo a prehodnotilo značenie priechodov na Zvolenskej ceste ("Kúpeľnej") a následne bol zrušený 1 priechod pre chodcov. So zrušením priechodu pre chodcov v zmysle Vašej žiadosti Mesto Banská Bystrica nesúhlasí, čo však nevylučuje možnosť, že v prípade zmeny dopravnej situácie a podmienok na úseku plynulosti, a bezpečnosti cestnej premávky svoje stanovisko cestný správny orgán prehodnotí.

Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný úrad, Oddelenie dopravných stavieb
28. január 2019

Milan Cerovský

Škoda, že mesto nezdôvodnilo svoje stanovisko. Namiesto 130 zbytočných slov, stačilo napísať "Nesúhlasíme" a výpovedná hodnota je totožná ako vyššie spomínané vyjadrenie.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania