Námestie SNP-reklama-vizuálny smog

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Vladimir 02. februára 2019

Na fasáde historickej budovy námestia sú osadené reklamné bannery, ktoré znehodnocujú kultúrnu a historickú hodnotu budovy. Vytvárajú taktiež kazivý a neúctivý dojem z celého banskobystrického námestia. Je paradoxne, že v mediálnych kanáloch sa ohlasuje plánovaná rekonštrukcia čelnej fasády budovy Thurzovho domu - Stredoslovenského múzea a susedné domy sú ponechané v takto vehementne neupravenom stave.

04. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Od 02.01.2015 vstúpil do účinnosti nový zákon, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Nová definícia v prípade reklamných stavieb upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevného spojenia so zemou a zahŕňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré doteraz neboli stavbami, ale len hnuteľnými vecami, keďže boli upevnené napr. o betónový kvádre, panel položený na zemi na upravenom, alebo neupravenom podklade, čím dochádzalo k obchádzaniu povinností a pravidiel podľa stavebného zákona.

Reklamné stavby novela zákona po novom definuje v § 43 ods. 2, ktorý znie:
"Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne sojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu."

S pozdravom,Dobríková Gabriela
Stavebný odbor, stavebný úrad
048/ 4330 418
gabriela.dobrikova@banskabystrica.sk
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
05. február 2019

Tomas Teicher

Čo z toho vyplýva pre tento konkrétny prípad? Nepodliehajú takéto bannery nejakým podmienkam o pamiatkovej zóne?
06. február 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet bol samospráve zaslaný na dovysvetlenie situácie.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania