Sústavné porušovanie Zákona o cestnej premávke

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
meno
Martina 09. novembra 2013

Chcem upozorniť na neustále parkovanie na chodníku na viacerých miestach pred bytovými domami na Mládežníckej ulici. Autá parkujú aj na "verejnej zeleni", kde sa teraz však už nachádza len blato a mláky. Autá tiež parkujú priamo na ceste (na križovatke) a znemožňujú výhľad a výjazd na hlavnú cestu. Za bytovým domom č. 1-5 sa nachádza parkovisko pre cca 12 áut, pravidelne tam však parkujú len tri-štyri autá, všetky ostatné na chodníku... Autám na chodníku už neraz nejaký zúfalý chodec prepichol gumy. Bola som dokonca svedkom agresívneho vyhrážania sa vodiča staršej pani, ktorá dotyčného upozornila na toto chybné parkovanie, a ktorý sústavne parkuje na chodníku celým vozidlom.
Viem, že tento jav nie je bežný len na Fončorde, ale i na iných sídliskách, najmä v Sásovej. Dá sa táto situácia riešiť komplexne? (nejaká forma dopravných značiek napr...). Táto situácia ma trápi, pretože sa často pohybujem po uliciach s kočíkom, no veľakrát musím kvôli takémuto bezohľadnému parkovaniu pohodlných a arogantných vodičov riskovať aj pohyb po ceste.

05. december 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem, pani Martina,
Vami opisovanú situáciu príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica na mieste viackrát preverili, pričom MsP zaujala k tejto veci nasledovné stanovisko.
Obdobný problém, teda státie motorových vozidiel na trávnatých plochách, resp. chodníkoch vzniká z nadpočtu motorových vozidiel k existujúcej cestnej infraštruktúre, vrátane parkovacích plôch. Státie vozidiel na chodníkoch je povolené, mimo zón s regulovaným státím, ak je šírka priechodnosti chodníka najmenej 1,5 m. V takom prípade vodič vozidla neporušuje žiadne predpisy o cestnej premávke a státie je legálne.
Vodič vozidla, ktorý odstaví vozidlo na cestnej zeleni sa dopúšťa priestupku v zmysle priestupkového zákona voči bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V takom prípade príslušníci MsP vykonávajú primerané úkony na obnovenie stavu a preparkovanie vozidla z miesta, resp. zákonný postih vodiča vozidla. V konkrétnom prípade budú príslušníci MsP vykonávať zvýšenú kontrolnú činnosť. Nakoľko však je uvedený problém mnohopočetný takmer v každej mestskej časti, prosím Vás a iných občanov o súčinnosť, a podozrenie z páchania priestupkov prosím kedykoľvek oznámte na operačné stredisko MsP, bezplatnú tel. linku č. 159. Po príjazde na miesto vykoná hliadka MsP primerané služobné úkony na riešenie a obnovu právneho stavu.
K veci dodávam, že by bolo možné efektívne riešiť tento problém aj rozšírením parkoviska za obytnými domami na Mládežníckej ulici. MsP vykonáva všetky úkony so stotožnením majiteľa nepojazdného vizidla na uvedenom parkovisku, aby bolo možné zväčšiť kapacitu parkoviska.


Mgr. Pavol Slovák, zástupca náčelníka MsP pre výkon služby, MsP Banská Bystrica
05. december 2013

Martina

Ďakujem za reakciu. Súhlasím s tým, že áut je nadbytok, som z toho trošku sklamaná, lebo veľa z nich celé dni len stojí na mieste, alebo sa preváža zbytočne (vidím to vo vlastnej rodine, u blízkych, vo svojom okolí). Ale ten, kto si auto zaopatruje, musí predsa trošku rozmýšľať, kde ho bude parkovať! A správy bytových domov túto situáciu iste vnímajú. Rozšírením parkovacích plôch by sa veľa vyriešilo - len verím, že to nebude na úkor zelene alebo chodcov. Nezákonné státie vozidiel budem teda ohlasovať na uvedenú linku. Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.