Skuteckého-rozbité parkovacie miesta

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Vladimir 25. marca 2019

Banská Bystrica, mesto v rozklade. Aktuálny stav parkovacích miest v centre mesta.

28. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Správca miestnych komunikácií, vyzval spoločnosť EEI s.r.o., ktorá má v správe parkovacie miesta v zóne plateného a rezidentského státia k oprave poškodených parkovacích miest.
Odpoveď spoločnosti EEI:
Dobrý deň,
ďakujeme Vám za sprostredkovanie podnetu. Na základe následného šetrenia si dovoľujeme informovať, že v priebehu mesiaca apríl bude vykonané plošné posúdenie stavu parkovacích plôch za účelom posúdenia potreby rekonštrukcie, pričom bude zo strany našej spoločnosti vyhotovený harmonogram potrebných prác s termínmi jednotlivých úprav plôch.


Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, MsÚ Banská Bystrica

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania