Na Troskách-problémové parkovanie

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Vladimir 25. marca 2019

Vytvorením obchodného uzla OC Point sa susedné ulice stali neprechodné.

25. marec 2019

Marek Hamran

na tejto ulici treba osadiť značku Prechod zakázaný.. ale na druhej strane je potom potrebné urobiť priechod pre chodcov so semaformi pri OC Point
11. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na uvedenom mieste je zregulovaná cestná premávka, okrem iného, ako jednosmerná. Státie vozidiel na fotografii je v súlade so znením zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ust. § 23 ods. 1, citujem:

"Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy."

Policajti MsP v Banskej Bystrici dňa 27.03.2019 preverovali podobné státie vozidiel a zmerali šírku voľného jazdného pruhu, pričom nezistili porušenie vyššie uvedeného ustanovenia zákona.


Návrhy na úpravu alebo zmenu dopravného značenia realizujte u správcu miestnych komunikácií, ktorým však nie je mestská polícia.


Ďakujeme za oznam.

Mestská polícia v Banskej Bystrici
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
20. apríl 2019

Juraj

Zabudli ste len na jednu velmi podstatnu vec. Pri viazde do ulice je pod znackou jednosmerna ulica osadena aj tabula ZAKAZ STATIA. Chcete teda tvrdit ze je na predmetnom useku povolene statie tak ako to uvadzate?
20. apríl 2019

Juraj

Zabudli ste len na jednu velmi podstatnu vec. Pri viazde do ulice je pod znackou jednosmerna ulica osadena aj tabula ZAKAZ STATIA, napriek tomu pri vjazde do ulice stoja sustavne auta na pravej strane jednosmerky.
24. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Banská Bystrica ako príslušný cestný správny orgán už posudzoval doplnenie dopravného značenia B 37 (Prejazd zakázaný) no Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Bystrici s tým nesúhlasil nakoľko sa jedná o verejne prístupnú miestnu komunikáciu. Doplnenie svetelnej signalizácie v križovatke Nám.Vajanského, Ul.J.Kráľa a Dolná podlieha dopravnému posúdeniu v nadväznosti na ďalšie dopravné uzly, a v súčasnosti je problematika v štádiu zadávania. Do vyriešenia problematiky je potrebné zo strany chodcov dodržiavať ustanovenia § 53 ods. zákona o cestnej premávke, najmä ustanovenia ods.2 „Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak“ a to hlavne v čase dopravných špičiek.

Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný úrad, Oddelenie dopravných stavieb

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania