Sadová-kôš-poškodený

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

V riešení
meno
Jozef 17. januára 2020

Dobrý deň,
Kedy už budú v meste poriadne stojiská na kontajnery?
Ako dlho vydržia kolieska na plastových kontajneroch, keď smetiari ich musia tlačiť cez obrubník?
A prečo kontajnery môžu zavadzať na chodníkoch? A znemožňovať pohyb chodcom. Týka sa to celého mesta, nielen danej lokality.

03. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nádoby na zber komunálneho odpadu sú na Sadovej ul. č. 14 umietnené zväčša (v počte 5) na riadne vybudovanom stojisku nádob na zber komunálnych odpadov zo zámkovej dlažby oddeleným bezbariérovo od cestnej komunikácie, teda nie na chodníku. Vzhľadom na to, že na stojisku pribudla od jeho vybudovania ďalšia nádoba na zber zmesového komunálneho odpadu, nie je uvedené stojisko kapacitne dostatočné. Táto nádoba bude stiahnutá a ostatným 2 ks nádob sa posilní zber z 1 x do týždňa na 2 x do týždňa, čím by mali byť všetky nádoby s kolieskami umiestnené na stojisku a obsluhované bezbariérovo.
Čo sa týka stavu umiestnenia ostatných nádob na zber komunálnych odpadov na celom území mesta, evidujeme, že nie všade sú riadne vybudované stojiská a postupne sa v rámci vyčlenených financií na túto činnosť budujú.

S pozdravom
Kedy? 2-4 týždne

Ing. Michal Štúber
odd. odpadového hospodárstva a ÚVP
MsÚ Banská Bystrica

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania