Prepadávajúci sa chodník pred bytovým domom Javorová

Zodpovednosť za riešenie: Mesto Banská Bystrica

Vyriešený
meno
Jaroslav 05. apríla 2014

Chodník vedúci popred bytový dom Javorová 1-3-5-7 je na mnohých miestach prepadnutý, po bokoch sa vytvárajú diery hlboké niekoľko desiatok cm, živicový povrch je na mnohých miestach dopraskaný a zdeformovaný. Pred vchodom Javorová 3 preliačenie chodníka vydúva kanalizačné šachty, na viacerých miestach celý chodník sadá a prepadáva sa. Hrozí jednak riziko úrazu a tiež ďaľšieho poškodenia a prepadnutia. Odvod zrážkovej vody je tiež nevyriešený, šachta nefunkčná a počas dažďa sa pred vstupmi do bytovky vytvárajú veľké kaluže vody. Prirodzený odtok zrážkovej vody je zanesený a zarastený trávou. Bolo by potrebné vyhotoviť drenážnu ryhu na odvedenie zrážok pozdĺž chodníka a tiež riešiť havarijný stav s prepadávaním. Pokiaľ sa do dier dostane voda a v zime zamrzne, hrozí ďaľšie poškodenie a vydutie chodníka.

22. apríl 2014

Jaroslav

Chodník aj okolité pozemky sú vo vlastníctve Mesta
22. apríl 2014

Jaroslav

Neodtekajúca voda a vyrážanie splaškov z kanalizácie pri výdatných ďažďoch vidieť na nasledovných videách: http://youtu.be/nT-oB04_ko0 a tu: http://youtu.be/w-QbA9MUQjs Ide o dlhoročný problém
15. máj 2014

Rado

Prepadávajúce sa chodníky sú po celých Podlaviciach, nehovoriac o kalužiach počas dažďa, ktoré sa nedajú ani obchádzať.
11. jún 2014

Odpoveď samosprávy

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ B.Bystrica má zaradenú opravu predmetného chodníka v pláne údržby.
Termín opravy nie je možné určiť, nakoľko v meste máme viacero chodníkov v ešte horšom stave.
Zároveň chcem upozorniť, že kanalizačné šachty nie sú v majetku mesta Banská Bystrica, ale majiteľa nehnuteľnosti, nakoľko sa jedná
o kanalizačné prípojky. Bolo by vhodné zo strany bytového domu vykonať ich revíziu, skontrolovať ich tesnosť prípadne tiež objednať deratizéra.
Tie diery sú pravdepodobne od potkanov.
Vyčistenie dažďovej vpuste zabezpečí správca MK.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ B.Bystrica
13. december 2018

Jaroslav

Vyriešené

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania