Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Zeleň a životné prostredie, Iný subjekt, Neriešené podnety

Neriešený
 
meno užívateľa

Gaštanová-trávnatá plocha-vyjazdené koľaje

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová
02. marca 2019 Komentáre4 Hodnotenie0