Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo, Verejné služby, Iný subjekt

V riešení
 
meno užívateľa

Na Karlove-kanalizácia-upchatá

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
19. augusta 2020 Komentáre2 Hodnotenie0
December 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Povstalecká-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Povstalecká
30. decembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
November 2019
Neriešený
 
meno užívateľa

Severná-Verejné služby-iné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
28. novembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
December 2018
Neriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
20. decembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Január 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zničenie bežkárskych tratí Tajov - Králiky

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Králická cesta (Králiky)
01. februára 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Apríl 2015
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadávajúci sa kanál v Novom Svete

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Nový svet
22. apríla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
December 2014
Neriešený
 
meno užívateľa

Otvoreny poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská
11. decembra 2014 Komentáre2 Hodnotenie0